W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Usługi transportowe (NR 2)
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający ZGKiM Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
INFORMACJA O WYBORZE OFERT Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na USŁUGI TRANSPORTOWE NR 2 dla działu Technicznej Obsługi Budynków w ZGKiM Police w okresie 23 miesięcy przeprowadzono w trybie II przetargu nieograniczonego w dniu 22.04.2008. Oferty otrzymane – 1: 1.Usługi Transportowe Towarowe Krajowe Katarzyna Szełewij, Police Kryteria wyboru ofert: Najkorzystniejsza cena - 100 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 29,00 zł/godz Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 1. - 100,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Usługi Transportowe Towarowe Krajowe Katarzyna Szełewij, 72-010 Police, ul. Robotnicza 18/15 za wynagrodzeniem ryczałtowym wg stawki 29,00 zł/godz

                                       P R Z E T A R G

                 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police, ul. Bankowa 18, tel. 091-4311351, 350, kom. 695395408


ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 206.000 euro


na :


Świadczenie usług transportowych
Nr 2 dla działu Technicznej Obsługi Budynków w ZGKiM Police

Termin wykonywania usług 23 miesiące: 1.05.2008–31.03.2010.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.Upoważniona do udzielania informacji jest: Krystyna Szydelska.Termin związania ofertą - 30 dni.Kryteria wyboru oferty: cena 100 %.Zamawiający odstępuje od pobierania wadium.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,

spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ,

którzy w okresie ostatnich trzech lat wykonali co najmniej 1 zamówienie w zakresie zbliżonym do niniejszego zamówienia, potwierdzone referencją.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2008. o godz. 9,00.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2008. o godz. 10,00

w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna - pokój 301.


SIWZ

zał. nr 1

zał. nr 2

zał. nr 3

zał. nr 4

zał. nr 5

zał. nr 6

zał. nr 7

informacja o proteście

 

Załączniki

protest.doc doc, 47 kB

Powiadom znajomego