W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Przetarg nieograniczony na roboty dekarskie: KOŚCIUSZKI 7 w Policach - Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca 234 m2 i papy termozgrzewalnej 13,50 m2 wraz z robotami towarzyszącymi PIASTÓW 33 w Policach - Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca 99 m2 i pokrycia lukarni z papy termozgrzewalnej ca 50 m2 wraz z robotami towarzyszącymi SIKORSKIEGO 3 w Policach - Remont pokrycia dachu dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca 341 m2 wraz z robotami towarzyszącymi
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dekarskie: KOŚCIUSZKI 7 w Policach Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca 234 m2 i papy termozgrzewalnej 13,50 m2 wraz z robotami towarzyszącymi PIASTÓW 33 w Policach Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca 99 m2 i pokrycia lukarni z papy termozgrzewalnej ca 50 m2 wraz z robotami towarzyszącymi SIKORSKIEGO 3 w Policach Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca 341 m2 wraz z robotami towarzyszącymi przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 28.02.2008. Oferty otrzymane – po 7 ofert dla każdego zadania: 1.Zakład Dekarsko-Murarski Zdzisław Tundys, Police 2.FUH „REM-DACH”, Edward Siwicki, Szczecin 3.Zakład Usługowy Elżbieta Leśniczy, Edward Szelewicki, Szczecin 4.„J-K” S.C. A.Kania, W.Jaroszewski, Szczecin 5.ZUP „DACHY” Waldemar Skowroński, Dębno 6.System EKOLOG Mirosław Niewiadomski, Szczecin 7.Zakład Rem-Budowlany i Instalacyjny, J.Janiak, S.Tokarczyk, Szczecin Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 90 % 2. Gwarancja - 10 % I. Część dot. budynku przy ul. KOŚCIUSZKI 7 Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 68.632,95 zł, 60 miesięcy Oferta nr 2. - 76.506,08 zł, 48 miesięcy Oferta nr 3. - 58.844,86 zł, 120 miesięcy Oferta nr 4. - 66.968,35 zł, 60 miesięcy Oferta nr 5. - 76.914,92 zł, 36 miesięcy Oferta nr 6. - 66.374,95 zł, 36 miesięcy Oferta nr 7. - 67.232,53 zł, 60 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 3. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Oferta nr 4. - 79,08 + 5,00 = 84,08 pkt. Oferta nr 7. - 78,77 + 5,00 = 83,77 pkt. Oferta nr 6. - 79,79 + 3,00 = 82,79 pkt. Oferta nr 1. - 77,16 + 5,00 = 82,16 pkt. Oferta nr 2. - 69,22 + 4,00 = 73,22 pkt. Oferta nr 5. - 68,86 + 3,00 = 71,86 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Zakład Usługowy S.C. E. Leśniczy, E.Szelewicki, 71-734 Szczecin, ul. Lipowa 13/2 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 58.844,86 zł, gwarancja 120 miesięcy II. Część dot. budynku przy ul. PIASTÓW 33 Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 47.069,99 zł, 60 miesięcy Oferta nr 2. - 44.938,88 zł, 48 miesięcy Oferta nr 3. - 42.767,87 zł, 120 miesięcy Oferta nr 4. - 44.669,96 zł, 60 miesięcy Oferta nr 5. - 52.238,24 zł, 36 miesięcy Oferta nr 6. - 46.223,10 zł, 36 miesięcy Oferta nr 7. - 45.014,41 zł, 60 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 3. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Oferta nr 4. - 86,17 + 5,00 = 91,17 pkt. Oferta nr 7. - 85,51 + 5,00 = 90,51 pkt. Oferta nr 2. - 85,65 + 4,00 = 89,65 pkt. Oferta nr 1. - 81,77 + 5,00 = 86,77 pkt. Oferta nr 6. - 83,27 + 3,00 = 86,27 pkt. Oferta nr 5. - 73,68 + 3,00 = 76,68 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Zakład Usługowy S.C. E. Leśniczy, E.Szelewicki, 71-734 Szczecin, ul. Lipowa 13/2 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 42.767,87 zł, gwarancja 120 miesięcy III. Część dot. budynku przy ul. SIKORSKIEGO 3 Oferty nie podlegające odrzuceniu – cena ofertowa brutto, udzielona gwarancja: Oferta nr 1. - 95.105,56 zł, 60 miesięcy Oferta nr 2. - 104.012,06 zł, 48 miesięcy Oferta nr 3. - 94.283,75 zł, 120 miesięcy Oferta nr 4. - 96.963,60 zł, 60 miesięcy Oferta nr 5. - 109.837,34 zł, 36 miesięcy Oferta nr 6. - 99.996,08 zł, 36 miesięcy Oferta nr 7. - 97.847,31 zł, 60 miesięcy Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 3. - 90,00 + 10,00 = 100,00 pkt. Oferta nr 1. - 89,22 + 5,00 = 94,22 pkt. Oferta nr 4. - 87,51 + 5,00 = 92,51 pkt. Oferta nr 7. - 86,72 + 5,00 = 91,72 pkt. Oferta nr 6. - 84,86 + 3,00 = 87,86 pkt. Oferta nr 2. - 81,58 + 4,00 = 85,58 pkt. Oferta nr 5. - 77,26 + 3,00 = 80,26 pkt. Wybrano ofertę zakładu: Zakład Usługowy S.C. E. Leśniczy, E.Szelewicki, 71-734 Szczecin, ul. Lipowa 13/2 za wynagrodzeniem ryczałtowym: 94.283,75 zł, gwarancja 120 miesięcy

Police, dnia 8.02.2008

PRZETARG

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351, 695395408
 
ogłasza przetarg nieograniczony  na roboty dekarskie:
 
KOŚCIUSZKI 7  w Policach
 
Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca 234 m2 i papy termozgrzewalnej 13,50 m2 wraz z robotami towarzyszącymi
 
PIASTÓW 33  w Policach
 
Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca  99 m2
i pokrycia lukarni z papy termozgrzewalnej ca 50 m2 wraz z robotami towarzyszącymi
 
SIKORSKIEGO 3 w Policach
 
Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę ca  341 m2
wraz z robotami towarzyszącymi

 • Pożądany termin wykonania robót:  do 30.06.2008 r.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Waldemar Haber.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium: 
  a)  KOŚCIUSZKI 7 - 1.100 zł  (JEDEN TYSIĄC STO zł).
  b)  PIASTÓW 33 - 800 zł  (OSIEMSET zł).
  c)  SIKORSKIEGO 3 - 1.700 zł  (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET zł).  
 • Wykonawca może złożyć ofertę na 1, 2 lub 3 dachy.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:   cena   90 %, udzielona gwarancja 10 %.   
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  • nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  • zatrudniający co najmniej dwóch pracowników posiadających kwalifikacje do wykonywania robót dekarskich (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia),
  • zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
  • dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu materiałów,
  • którzy wykonają co najmniej 60 % zamówienia (tj. pokrycie połaci dachowej) siłami własnymi,
  • którzy w okresie ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 3 zamówienia w zakresie zbliżonym do objętego niniejszym zamówieniem i przedstawią referencje od min. 3 zamawiających
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w 28.02.2008r. o godz. 9,00.
 • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna, pok. 301 w dniu  28.02.2008r. o godz. 10,00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki

siwz.zip zip, 825 kB

Powiadom znajomego