W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na na roboty: Konserwacja bieżąca i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych w Policach przy ul. Bankowej 9,a,b, 11,a,b
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
I N F O R M A C J A O W Y B O R Z E O F E R T Y Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 72-010 Police, ul. Bankowa 18, NIP 851-030-76-70 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty: Konserwacja bieżąca i usuwanie awarii w budynkach mieszkalnych w Policach przy ul. Bankowej 9,a,b,11,a,b przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 18.12.2007r. Oferty otrzymane - 1 : 1. KJM BIS, Police Oferty odrzucone, wykonawcy wykluczeni – 0: Kryteria wyboru ofert: 1. Najkorzystniejsza cena - 100 % Oferty nie podlegające odrzuceniu – stawka brutto robocizny kosztorysowej za 1 roboczogodzinę: Oferta nr 1. - 36,17 zł/ rg Ocena ważnych ofert - ilość punktów: Oferta nr 1. - 100,00 pkt. Wybrano ofertę zakładu: „KJM BIS” Sp. z o.o. 72-010 Police, ul. Piaskowa 101 Usługi będą wykonywane w okresie 36 miesięcy, tj. 1.01.2008 do 31.12.2010.

P R Z E T A R G
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. 091-43-11-351, 0695395408
 
ogłasza  przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro
 
na roboty:
 
Konserwacja bieżąca i usuwanie awarii
 
w budynkach mieszkalnych
w Policach  przy ul. Bankowej 9,a,b, 11,a,b

 • Termin wykonywania     3 lata: 1.01.2008–31.12.2010.
 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej http://www.police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnieni do udzielania informacji są:  Krystyna Szydelska,  Barbara Wachowicz.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie  wadium w wysokości  1.400,00 zł.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 • Termin związania ofertą - 30 dni.
 • Kryteria wyboru oferty:        cena 100 %        
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
  - nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  - spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
  - dysponujący co najmniej jednym środkiem transportu,
  - zatrudniający co najmniej jednego pracownika posiadającego uprawnienia elektryczne,
  - dysponujący sprzętem do prac instalacyjnych, elektrycznych i ogólnobudowlanych,
  - którzy w okresie ostatnich pięciu lat (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy) wykonali co najmniej po 3 zamówienia w zakresie robót instalacyjnych, elektrycznych, budowlanych remontowych oraz przedstawią referencje od min. 2 zamawiających.
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police, ul. Bankowa 18.
 • Termin składania ofert upływa w dniu  18.12.2007r. o godz. 9,00.
 • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2007r. o godz. 10,00 w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna - pokój 301.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

2.ZIP ZIP, 54 kB

Powiadom znajomego