W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Rozbiórka pawilonu mieszkalnego typu „ Namysłów” przy ul. Niedziałkowskiego 12c w Policach
Status zamówienia unieważnione
Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 14.000 euro
Termin składania ofert
unieważnienie
Przetarg unieważniono art. 93 ust 1 pkt 7 Prawo zamówień publicznych pkt. 7 ) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówień publicznych.

P R Z E T A R G
o wartości powyżej14.000 EURO
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
72 – 010 Police, ul. Bankowa 18,
tel ( 091 ) 43- 11- 390,43 - 11- 350

ogłasza przetarg nieograniczony
 
Rozbiórka pawilonu mieszkalnego typu „ Namysłów” przy ul. Niedziałkowskiego 12c w Policach 

 • Wymagany termin zakończenia robót: 15 grudzień 2007 r. 
 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej  http://police.pl/przetargi_zgkim.html, w wersji drukowanej w siedzibie ZGKiM Police, pokój 310.
 • Upoważnione do udzielania informacji są :  Joanna Roszak , Janina Flakiewicz, 
 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 2.500,-zł.
 • Termin związania ofertą – 30 dni,
 • Kryteria wyboru oferty:  cena ryczałtowa brutto - 100 %
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy :
  a) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
  b) spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy ,
  c) zatrudniający osobę posiadającą uprawnienia budowlane
  d) spełniający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ,
  e) którzy w okresie ostatnich pięciu lat ( lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy) wykonali co najmniej 2 zamówienie w zakresie zbliżonym do niniejszego zamówienia, ( roboty rozbiórkowe ) i przedstawią referencje od min 2 zamawiających.
 • Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGKiM Police ul. Bankowa 18
 • Termin składania ofert upływa w dniu 19.11.2007 r o godz. 9:00
 • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2007 r. o godz. 10:00
  w siedzibie ZGKiM Police, sala konferencyjna – pokój 301

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Załączniki

siwz.zip zip, 46 kB

Powiadom znajomego