W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Przetarg nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU ULICY KUŹNICKIEJ W POLICACH”.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Gmina Police
Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Termin składania ofert

GMINA POLICE
ul. STEFANA BATOREGO 3
72-010 Police
 
ogłasza przetarg nieograniczony na
 
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA REMONT I PRZEBUDOWĘ WIADUKTU DROGOWEGO  W CIĄGU  ULICY KUŹNICKIEJ W POLICACH”.

 1. Formularz zawierający SIWZ można odebrać (nieodpłatnie) w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. nr 2  w godz. 9.00 do godz.14,00, a także jest zamieszczony na stronie internetowej: www.police.pl. www.bip.police.pl.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wg  wzoru określonego w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Wymagany termin wykonania zamówienia  do dnia 15.12.2007r.
 4. Wadium w kwocie  2.000,00 zł,- należy wnieść w terminie do dnia 12.10.2007r.    do godz. 9:00.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z  Wykonawcami jest Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej inż. Zdzisław Marendziak tel. (091) 43-11-802.
 7. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Policach, pok. nr 30, w terminie do 23.10.2007r. godz.9:30.
 8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.10.2007r. o godz. 10:00. w siedzibie Urzędu Gminy w Policach przy ul. Bankowej 18, pok. 203 w obecności Wykonawców.
 9. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
 10. Termin związania  ofertą: 30 dni .Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
 11. Warunkiem udziału w przetargu jest wykazanie, że Wykonawca spełnia wymogi określone ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wykazanie przez Wykonawcę należytego wykonania co najmniej trzech robót odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
  Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia. Jeżeli   Wykonawca nie będzie spełniał choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z  postępowania a jego oferta odrzucona.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Korekta ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

Załączniki

1.doc doc, 25 kB
gkm_pyt.doc doc, 27 kB

Powiadom znajomego