W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Specjalista ds. księgowości (windykacji)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Specjalista ds. księgowości (windykacji)
Miejsce pracy Zakład Wodociagów i Kanalizacji
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
Status w trakcie rozstrzygania

Dyrektor
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. 91/42-41-310, fax 91/317-00-15


OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE :
SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI (WINDYKACJI)


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało miedzy innymi:

 1. przygotowywanie, bieżące wprowadzanie do ewidencji księgowej dokumentów i ich dekretowanie.
 2. sporządzanie sprawozdań budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.  

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:  Praca w budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy.  Budynek nie jest wyposażony w windy umożliwiające przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe do pomieszczenia uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy przejścia/ dojścia do stanowiska pracy uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Związane jest z pracą przy komputerze, kontakcie  z klientami,  rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania niezbędne:

 1.  obywatelstwo polskie,
 2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe ekonomiczne- studia II stopnia (magisterskie),
 5.  minimum pięcioletni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w księgowości,
 2. mile widziane doświadczenie w windykacji,
 3. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 4. znajomość przepisów podatkowych,
 5. znajomość przepisów branżowych, tj. gospodarka wodno- ściekowa,
 6.  znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 7. mile widziana znajomość programu Unisoft-Windykacja
 8. znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 9.  umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

10. predyspozycje osobowościowe: samodzielność, dokładność, rzetelność, odporność na stres, komunikatywność.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1.  podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 2.  kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy (druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze),
 5. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6.  podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, j.t. z późn.zm.).
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014, poz.1202,j.t. z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (art.13 ust. 2b ustawy),

Miejsce i termin składania ofert:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „Nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie  do dnia 12.10.2015r. do godz. 15:00. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.Załączniki

Powiadom znajomego