W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Miejsce pracy Wydział Organizacyjno-Prawny
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police
Status w trakcie rozstrzygania

Burmistrz Polic ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie miejskim w Policach: inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) obsługa kancelarii Urzędu – przyjmowanie pism, podań, rozdział korespondencji itp;

2) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz pomoc i rozwiązywanie problemów związanych z systemem;

3) pełnienie funkcji archiwisty – koordynatora czynności kancelaryjnych, w tym: prowadzenie archiwum zakładowego, porządkowanie akt, przyjmowanie do archiwum zarchiwizowanych dokumentów od komórek organizacyjnych Urzędu, przekazywanie akt do Archiwum Państwowego,

4) Udzielanie instrukcji pracownikom w zakresie czynności kancelaryjnych, inne zadania w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych.

2. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie oraz odbyty kurs dla archiwistów I stopnia,

2) trzyletni staż pracy,

3) znajomość przepisów:

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- instrukcji kancelaryjnej,

4) znajomość metod i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym,

5) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem,

6) zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień,

7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

8) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wymagania pożądane:

1) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z interesantem,

2) umiejętność obsługi systemu obiegu dokumentów NIL BPM,

3) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

6) umiejętność organizacji pracy,

7) odporność na stres,

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4) wypełniony kwestionariusz osobowy*,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9) aktualne oświadczenie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 22 września 2014 r.

pod adresem:

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Organizacyjno-Prawnym”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Powiadom znajomego