W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej
Miejsce pracy Wydział Działalności Gospodarczej
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Stefana Batorego 3, 72-010 Police (sekretariat, pok. nr 30, I piętro)
Status w trakcie rozstrzygania
Burmistrz Polic ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie miejskim w Policach: inspektor w Wydziale Działalności Gospodarczej

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) wykonywanie wszelkich (należących do organów gminy) czynności związanych z ewidencjonowaniem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń burmistrza dotyczących powierzonych obowiązków;

2. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie prawne, w szczególności prawo administracyjne),

2) pięcioletni staż pracy;

3) znajomość przepisów:

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego (znajomość praktyczna),

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- ustawy o samorządzie gminnym,

4) biegła znajomość pakietu Microsoft Office,

5) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem (komunikatywność),

6) zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień,

7) umiejętność pracy w zespole,

8) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

9) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Wymagania pożądane:

1) 3-letni staż pracy w administracji publicznej,

2) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z interesantem

3) umiejętność dobrej organizacji pracy,

4) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4) wypełniony kwestionariusz osobowy*,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9) aktualne oświadczenie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 30 stycznia 2015 r.

pod adresem :

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police (sekretariat, pok. nr 30, I piętro)

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor - w Wydziale Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Policach.”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

Załączniki

Powiadom znajomego