W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY w Urzędzie Miejskim w Policach aplikanta Straży Miejskiej w Policach

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Natalia Łapcionek-Rusinek ,
2. Tomasz Domiński,
Uzasadnienie wyboru Wybrani kandydaci złożyli aplikacje spełniające wymogi formalne.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Natalia Łapcionek-Rusinek i Pan Tomasz Domiński posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór
Szczegóły
Stanowisko NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY w Urzędzie Miejskim w Policach aplikanta Straży Miejskiej w Policach
Miejsce pracy Straż Miejska w Policach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ   POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA  DWA WOLNE STANOWISKA PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach

 aplikanta Straży Miejskiej w Policach

1.Opis stanowiska pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonanie zadań z zakresu:
- podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
- patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego,
- przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.
Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

2. Warunki pracy na stanowisku:
- częste kontakty z mieszkańcami, 
- kontakt ze zwierzętami,
- praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie, średnio 40 godzin tygodniowo,
- praca w terenie.

3. Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- ukończone 21 lat,
- posiadanie pełni praw publicznych,
- wykształcenie minimum średnie,
- nienaganna opinia,
- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

4.Wymagania pożądane:
- znajomość podstaw obsługi komputera,
- zamieszkanie na terenie Gminy Police lub najbliższej okolicy(np. sąsiedniej gminy),
- dobra znajomość topografii Gminy Police,
- preferowany wiek do 35 lat( z uwagi na charakter pracy),
- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),
- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B,
- preferowane osoby posiadające przeszkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).

5.Wymagane dokumenty: 
- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
- list motywacyjny,
- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- wypełniony kwestionariusz osobowy*,
- kserokopie świadectw pracy( jeśli posiada),
- referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego (kwestionariusz w załączeniu)
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Informacje dotyczące pozyskiwania danych osobowych kandydatów:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Burmistrz Polic 
72-010 Police, 
ul. Stefana Batorego 3
2.Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311825.
3.dane osobowe kandydata  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art.6 ust.1 lit. a )  i c)  RODO,  art. 22¹   § 1, 4 i 5 ustawy  z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2018r. poz.917 z późn. zmianami) oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (  Dz.U. z 2018 r., poz.1260 ).
4.Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym.  
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9.Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora.  
10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

 
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 24 lutego 2022 roku
pod adresem:

Urząd Miejski w Policach
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,I piętro.

 

Załączniki

Powiadom znajomego