W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Kamila Zawadzka
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Kamila Zawadzka
w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w konkursie do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym


Opis stanowiska pracy

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

- obsługa kancelarii Urzędu – przyjmowanie pism, podań, udzielanie informacji interesantom,

- obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów: NIL BPM ADMINISTRATOR, NIL BPM PROJEKTANT, NIL BPM PRACA (obsługa, nadawanie numerów spraw, wprowadzanie danych do bazy, rozdzielanie poczty do odpowiednich wydziałów),

- obsługa poczty elektronicznej i elektronicznej skrzynki podawczej,

- rozdział korespondencji urzędu,

- prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Gminy Police w programie „Szczecin Przyjazny Rodzinie”,

- prowadzenie spraw związanych z realizacją programu „Karta Dużej Rodziny”,

- prowadzenie spraw związanych z pracami społecznie użytecznymi świadczonymi w gminnych jednostkach organizacyjnych.


Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z interesantami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2017r. nie przekroczył 6%.


Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- minimum 3 - letni staż pracy,

- posiadanie polskiego obywatelstwa,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii.


Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (co najmniej 3 lata),

- znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

- znajomość ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych (komputer, skaner, kopiarka i innych).

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (w tym kopie dyplomów, świadectw pracy, referencje, opinie)

- wypełniony kwestionariusz osobowy**,

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2016r., poz.902/

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 25 września do godz.15

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Organizacyjno – Prawnym. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze


Załączniki

Powiadom znajomego