W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Renata Staniszewska , Police
Uzasadnienie wyboru Pani Renata Staniszewska zam. Police, złożyła aplikacje spełniające wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz test z wiedzy praktycznej wykazały, że kandydatka posiada niezbędne kwalifikacje, doświadczenia zawodowe w zakresie księgowości i sprawozdawczości oraz odpowiednie cechy osobowości przydatne na stanowisku inspektora
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowo-Budżetowym
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police (sekretariat)
Status rozstrzygnięte

  BURMISTRZ POLIC

OGŁASZA  II NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach*

INSPEKTOR

 Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość budżetowa i finansowa)

nazwa stanowiska pracy, Wydział


1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) księgowania operacji gospodarczych (w tym również list płac) zgodnie z obowiązującym planem kont oraz z przepisami prawa,

2) dekretacji dokumentów księgowych,

3) sporządzania poleceń księgowania,

4) wprowadzenie i kontrola zgodności planu finansowego,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz dokonywanie wzajemnych wyłączeń,

6) sporządzanie sprawozdań budżetowych w odpowiednich terminach, w tym Rb-28S,  Rb-N, Rb-Z, Rb-WS,

7) przygotowanie dokumentacji i inwentaryzacja rozrachunków,

8) księgowanie zaangażowania zobowiązań finansowych zgodnie z planem,

9) sporządzanie płatności,

2.Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, wymagająca współpracy z innymi komórkami urzędu, częste kontakty z kontrahentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  lipcu  2017r. nie przekroczył 6%.

 

3. Wymagania niezbędne:

1) ukończone:  studia wyższe,

2) księgowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych, dekretacja faktur, inwentaryzacja sald, sporządzanie sprawozdań finansowych,

3) znajomość programów finansowo-księgowych,

4) 3 lat pracy w księgowości,

5) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu office, z  naciskiem na arkusz kalkulacyjny excel,

6) umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, podatkowych (w tym VAT), ubezpieczeń społecznych,

7) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

4. Wymagania pożądane:

1) doświadczenia zawodowe w zakresie rachunkowości, rachunkowości budżetowej, rozliczeń podatku VAT,

2) kursy lub szkolenia z zakresu księgowości, w tym księgowości budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej i finansowej

3) umiejętności: zdolność analitycznego myślenia, odporność na stres, dobra organizacja własnej pracy, samodzielność w działaniu, komunikatywność, dobra pamięć,  sumienność, operatywność, praca w zespole, rzetelność, punktualność, kreatywność.

 

5.  Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje

4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którz zamierzają  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  z 2016r., poz.902/,

8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za   przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.  poz. 922).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 15 września 2017 roku do godz.15 .

pod adresem :

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3,    

72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor (księgowość budżetowa i finansowa) - w Urzędzie Miejskim w Policach* w Wydziale Finansowo-Budżetowym.


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Nabór do FN doc, 54 kB

Powiadom znajomego