W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Barbara Majewska
Uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że Pani Barbara Majewska
w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w konkursie do wykonywania zadań wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska , na które prowadzony był nabór
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami
Miejsce pracy Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
Status rozstrzygnięte

BURMISTRZ   POLIC  

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

w Urzędzie Miejskim w Policach

 

Inspektor w Wydziale Gospodarki Odpadami

nazwa stanowiska pracy,


1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) Organizowanie i rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2) Analiza  stanu gospodarki odpadami  w tym opracowywanie raportów i sprawozdań z dokonywanych analiz,

3) Przygotowywanie przetargu na odbiór  i zagospodarowanie odpadów  komunalnych  i realizacja procedury przetargowej,

4) Kontrola podmiotu  w zakresie realizacji umowy,

5) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej podmiotów odbierających odpady     

    komunalne,

6) Sporządzanie obowiązujących sprawozdań.


2.Warunki pracy na stanowisku

Praca  biurowa w wymiarze 1 etatu, częste kontakty z interesantami i przedsiębiorcami obierającymi odpady, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie oraz obsługa urządzeń biurowych.  

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  lipcu  2017r. nie przekroczył 6%.


3. Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe,

2) Minimum 5 letni staż pracy  / pożądana praca w organie administracji  publicznej  lub  podatkowej/,   

3) Biegła znajomość :

-  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- ustawy o  odpadach,

 -ustawy ordynacja podatkowa 

5) Pełna zdolność do czynności prawnych,

6) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) Biegła obsługa komputera, w szczególności programu Excel.

8) Obsługa urządzeń biurowych.

9) Prawo jazdy kat.B

 

4. Wymagania pożądane

1. Zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień,

2.Samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania relacji międzyludzkich.

 

5. Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4. wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność / dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienie , o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. z 2016r., poz.902/

8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do  11.09.2017r. do godz.15

pod adresem :

Urząd  Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora - w Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale  Gospodarki Odpadami. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

Załączniki

Powiadom znajomego