OR.152.6.2023

Przewidywany termin załatwienia petycji do dnia 21 września 2023 r.

Petycja załatwiona. Odpowiedzi udzielono w dniu 20 września 2023 r.Załączniki:

Pismo przekazujące petycję
Treść petycji
Notatka służbowa z dnia 21 czerwca 2023
Odpowiedź na petycję
Plan