https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000181203%2F01Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 26.04.2023 r.
Informacja nr 1 Zamiana do Zapytania Ofertowego z dnia 26.04.2023 r.
Informacja z otwarcia ofert