W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach w 2016 roku

Nr kontroli: R.1711.01.12.2016

Gospodarka finansowo-księgowa za 2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       


Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 20 października do 18 listopada 2016 roku przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, przekazywania dochodów budżetowych do jednostki nadrzędnej oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2015 r.


Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.12.2016 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.35.2016 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 16 stycznia 2017 r.

Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.36.2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.

Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2015 r. objęła wydatki na łączną kwotę 109.902,75 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa. Stwierdzono jednak, że płatność w kwocie 74.942,42 zł za prace związane z przebudową toalety dziewcząt w SP nr 3 w Policach oraz przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych a także remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej została dokonana w dwóch transzach, co było niezgodne z zapisami paragrafu 11 punkt 1 umowy nr 1/2015/SP3 z dnia 12.05.2015 r. o następującej treści „zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu przedmiotu umowy”.

W zakresie przekazywania dochodów budżetowych do jednostki nadrzędnej stwierdzono, że część pobranych przez jednostkę w 2015 roku dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego o łącznej wartości 9,- zł nieterminowo przekazano na rachunek budżetu (opóźnienie wyniosło 14 dni), czym naruszono wytyczne określone w piśmie Skarbnika Gminy Police z dnia 28.06.2010 r. nr FN.JŚ.3014-64/10, w którym ustalono, że zgromadzone dochody jednostki zobowiązane będą przekazywać piętnastego i ostatniego dnia danego miesiąca[1]. Nie stanowi to jednak przesłanki wskazującej na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, gdyż w tym przypadku można zastosować art. 26 ust. 1 ustawy, mówiący, że „nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym, kwoty minimalnej” (tj. 2.917,14 zł w 2015 roku).

Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:

1) Przestrzeganie zapisów umów zawieranych z dostawcami oraz wykonawcami robót i usług, w szczególności dotyczących dokonywania płatności za wykonane prace.

2) Terminowe przekazywanie na rachunek budżetu wszystkich pobieranych dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Zarządzeniu Burmistrza Polic w sprawie określenia zasad i terminów przekazywania pobranych dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Police.
[1] Aktualnie obowiązuje Zarządzenie nr 338/2015 Burmistrza Polic z dnia 31.12.2015 r.

Powiadom znajomego