W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach w 2016 roku

Nr kontroli: R.1711.01.14.2016

Gospodarka finansowo-księgowa za 2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       


Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 29 listopada do 16 grudnia 2016 roku przeprowadzili w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, przekazywania dochodów budżetowych do jednostki nadrzędnej oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2015 r.


Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.14.2016 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.44.2016 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.45.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.

Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2015 r. objęła wydatki na łączną kwotę 127.917,39 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa.

W zakresie przekazywania dochodów budżetowych do jednostki nadrzędnej stwierdzono, że część pobranych przez jednostkę w 2015 roku dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego o łącznej wartości 17.676,48 zł nieterminowo przekazano na rachunek budżetu (opóźnienia wynosiły od 1 do 30 dni), czym naruszono wytyczne określone w piśmie Skarbnika Gminy Police z dnia 28.06.2010 r. nr FN.JŚ.3014-64/10, w którym ustalono, że zgromadzone dochody jednostki zobowiązane będą przekazywać piętnastego i ostatniego dnia danego miesiąca[1]. Stanowi to również przesłankę wskazującą na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce terminowe przekazywanie na rachunek budżetu wszystkich pobieranych dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Zarządzeniu Burmistrza Polic w sprawie określenia zasad i terminów przekazywania pobranych dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Police.[1] W 2016 roku obowiązywało Zarządzenie nr 338/2015 Burmistrza Polic z dnia 31.12.2015 r.

Powiadom znajomego