W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w 2016 roku

Nr kontroli: R.1711.01.10.2016

Gospodarka finansowo-księgowa za 2015 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia           


Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 5 września do 12 października 2016 roku przeprowadzili w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, wykonywania obowiązków inkasenta opłaty za posiadanie psa i opłaty skarbowej, wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych, tworzenia planu finansowego i dokonywania w nim zmian oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2015 r.


Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.10.2016 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.37.2016 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 02 grudnia 2016 r.

Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.38.2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.

Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2015 r. objęła wydatki na łączną kwotę 108.499,81 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w jednostce procedurami, jak i przepisami prawa.


W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1)      Faktura za zakup sprzętu komputerowego z dnia 13.04.2015 r. na kwotę 33.990 zł brutto została ujęta w księgach rachunkowych dopiero w maju (dowód księgowy nr ZM000188 z dnia 01.05.2015 r.), zamiast w kwietniu 2015 roku (fakturę otrzymano 13 kwietnia, przelewu dokonano 23 kwietnia 2015 roku), czym naruszono zasadę wprowadzania do ksiąg rachunkowych wszystkich zdarzeń, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym oraz ujmowania ich w porządku chronologicznym (art. 4 ust. 3 pkt 2, art. 14 ust. 1, art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości).

2)      W dwóch miesiącach tj. w marcu i czerwcu 2015 r. pobrano opłaty od posiadania psów, których nie przekazano na rachunek bankowy Gminy Police w obowiązkowym terminie (w dniu 05.03.2015 r. pobrano kwotę 35,- zł, którą przelano w dniu 17.06.2015 r. oraz w dniu 05.06.2015 r. pobrano kwotę 70,- zł, którą przekazano w dniu 31.07.2015 r.), czym naruszono wytyczne zawarte w § 7 uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2007 r. nr XVI/112/07 w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3)      Odpis aktualizujący wartość odsetek od należności niezapłaconych wykazano w sprawozdaniu RB-30S w części „B” Koszty i inne obciążenia w pozycji M i paragrafie wydatków 4580 – „Pozostałe odsetki” zamiast w pozycji P 100 (Inne zmniejszenia). Stanowi to naruszenie zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, opisanych w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 r., w tym instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (załącznik nr 39 rozdział 7), która wskazuje, że odpisy aktualizujące należności należy wykazywać w pozycji P 100.


Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce:

1)   Ewidencjonowanie dowodów księgowych zewnętrznych obcych w miesiącu ich otrzymania,  zgodnie z zasadą wprowadzania do ksiąg rachunkowych wszystkich zdarzeń, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym oraz ujmowania ich w porządku chronologicznym (art. 4 ust. 3 pkt 2, art. 14 ust. 1, art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości).

2)   Terminowe przekazywanie na rachunek bankowy Gminy Police pobieranych opłat od posiadania psów, zgodnie z wytycznymi określonymi w § 7 uchwały Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2007 r. nr XVI/112/07 w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3)   Prezentowanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności niezapłaconych w terminie w sprawozdaniu RB-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych w pozycji P 100 (Inne zmniejszenia) części „B - Koszty i inne obciążenia”  zgodnie z zasadami sporządzania sprawozdań budżetowych opisanymi w Rozporządzeniu MF w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 r. (załącznik nr 39 rozdział 7).

Powiadom znajomego