W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zawiadomienie OŚ-7624/6/10 z 8.03.2010r

Nasz znak: OŚ-7624/6/10

Police, 8.03.2010r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości informację, o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa 5 ciągu mikronizacji dla potrzeb suchej separacji” w Zakładzie Bieli Tytanowej Z. Ch. „Police” SA.
Inwestorem zadania są Zakłady Chemiczne „Police” SA z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1.
Informacja ta zostaje również zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o w/w wniosku.    
Przedsięwzięcie zlokalizowano w węźle mikronizacji w budynku 405B na terenie Wydziału Części Białej Wytwórni Bieli Tytanowej w Zakładach Chemicznych „Police” SA.
Planowana inwestycja swoim zakresem będzie obejmować:

Wykonanie przewidzianych w dokumentacji prac budowlanych: a)       wykonanie żelbetowego pierścienia wsporczego pod  nowy filtr workowy firmy „MikroPul” (87-5);
b)       wykonanie żelbotowych cokołów pod skraplacz (4e-5), wentylator (5v-5), separator (4d-5)
i skruber (85a-5);
c)       wykonanie nowych otworów w stropach celem przepuszczenia projektowanych rurociągów oraz likwidacji kilku istniejących;
d)       likwidacji istniejącego cyklonu parowego (gorącego), cyklonu powietrznego (chłodzącego), skrubera, chłodnic GEA (w aspekcie przebudowy całego węzła mikronizacji) oraz części zbędnych pomostów obsługowych;

Wykonanie przewidzianych w dokumentacji ciągów technologicznych: a)       kompletnego filtra workowego „MikroPul” (87-5) wraz z układami wyciągowymi i nowym układem kondensacji pary;
b)       układu odbierającego pigment pod filtrem (87-5);
c)       układu nagrzewania powietrza rozruchowego i do regeneracji wkładów filtracyjnych w filtrze 87-5 (w aspekcie przebudowy całego węzła mikronizacji);
3.       Wykonanie przewidzianej w dokumentacji AKP:
a)       układów sterowania pracą filtra workowego „MikroPul” 87-5 (pomiar i regulacja podciśnienia w filtrze, pomiar temperatury w ciągu młyna i w układzie powietrza do wygrzewania młyna
i regeneracji wykładów);
b)       układów sterowania regeneracją wkładów filtracyjnych;
c)       układów zasilania i blokad zabezpieczających pracę ciągu młyna (82-5);
d)       układów pomiaru temperatury pary, przepływu kondensatu i regulacji przepływu wody zdemineralizowanej;
 
4.       Wykonanie przewidzianych w dokumentacji prac z branży elektrycznej:
a)       układu zasilania grzania filtra workowego (87-5) i rurociągów;
b)       układu zasilania pompy (85p1-5);
c)       układów zasilania napędów wentylatorów (3v-5) i (5v-5);
d)       układu zasilania skrzynki przyłączeniowej filtra (87-5);
e)       układu zasilania falownika wentylatora (3v-5);
f)        układu zasilania transportu pneumatycznego pigmentu.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Polic natomiast organem uzgadniającym
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach.   
Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym) do Urzędu Miejskiego w Policach z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 9.03.2010r. do 30.03.2010r.) w dniach - poniedziałek od godz. 700 do 1600, wtorek-środa w godzinach od 700 do 1500 oraz czwartek-piątek od godz. 730 do 1500.
Postępowanie toczy się w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój 2, tel: (091) 4311802.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Polic.
Ewentualna konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej wyniknie w trakcie prowadzenia procedury.
Informuję również, iż nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania.

Powiadom znajomego