W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLIC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Tatynia”

UA.AM.7321/27-41/09                                                        Police, dnia 15.10.2009r. 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLIC
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Tatynia” 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. poz.717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i ust.2 oraz art. 54. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 lutego 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Tatynia” zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Tatynia” wraz z wymaganymi załącznikami, stanowiskami organów i prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Zakresem obszarowym planu objęte są tereny położone w mieście Police:
1.    w obrębie Tatynia:
1) zabudowaną część miejscowości Tatynia wraz z okalającymi ją działkami rolnymi;
2) część działki nr 72/2;
3) działkę nr 1;
2. działki nr 5/51, 5/52, 5/53, 5/53, 5/55 oraz część dz. nr 13 w obrębie Sierakowo.
 
Wyłożenie odbędzie się w dniach:
od 28.10. 2009r. do 07.12. 2009r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach,
ul. Bankowa 18, II piętro, sala konferencyjna
w poniedziałki w godz. 730 – 1600, we wtorki i środy w godz. 730 – 1500
oraz w czwartki i piątki od 800 -1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.11. 2009r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Batorego 3, pok. 32.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Polic, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2010r.
 
 
 
 
 
Burmistrz Polic
Władysław Diakun

Powiadom znajomego