W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zawiadomienie nr OŚ-7624/20/09 z dnia 5.05.2009r.

 

Nasz znak: OŚ-7624/20/09                                                              Police, 5.05.2009r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) a także art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości informację, o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji neutralizacji siarczanu żelaza (II)” w obiekcie 418 w Zakładzie Bieli Tytanowej Zakładów Chemicznych „POLICE” SA. Inwestorem zadania są Zakłady Chemiczne „Police” SA z siedzibą w Policach przy ul. Kuźnickiej 1.
Informacja ta zostaje również zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o w/w wniosku.    
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie instalacji neutralizacji siarczanu żelaza (II) obejmującej m.in.:

 • przygotowanie i wybetonowanie placu manewrowego (F=400m2) dla samochodów dostarczających do instalacji wapno palone i magnezyt;
 • wykonanie podłączenia placu manewrowego do zakładowej kanalizacji ścieków przemysłowych odprowadzanych na oczyszczalnię;

 • wykonanie na poziomie ±0,000 przewidzianych w dokumentacji fundamentów;

 • posadowienie na fundamentach dwóch mieszalników (24A/B), dwóch wentylatorów (41A/B), dwóch mieszarek wstęgowych (24A/B);

 • wykonanie podestu obsługowego i konstrukcji wsporczej przenośnika taśmowego (23) i przenośnika ślimakowego (30) wraz ze schodami z poziomu ±0,000 na poziom + 2,700;

 • wykonanie pozostałych cokołów i konstrukcji wsporczych na poziomie ±0,000 w ob. 418 [podpory przenośnika ślimakowego (31), przenośnika rurowego (32), gazociągów Ø300 układu odciągu oparów];

 • wykonanie estakady i gazociągu Ø300 układu odciągu oparów z mieszalników – odcinek z obiektu 418 do komina PWB;

 • wykonanie zadaszonej wiaty magazynowej magnezytu z murem oporowym do wys. 1,5m – wysokość magazynu 6,5m, powierzchnia magazynowa 100m2;

 • posadowienie leja zasypowego magnezytu (37) i silosa wapna (34);

 • wykonanie kanału i konstrukcji wsporczej dla zamontowania przenośnika rurowego (39);

 • wykonanie na poziomie +6,000 podwieszonego podestu obsługowego dozowników celkowych (29A/B) wraz ze schodami z poziomu +7,300;

 • wykonanie podestu obsługowego i konstrukcji wsporczej oraz zamontowaniu zasobnika pośredniego (22) przenośnika rurowego (32) i przenośnika ślimakowego (33);

 • montaż zasobników (25) i (26) na poziomie + 9,600;

 • wykonanie konstrukcji wsporczej i zamontowanie przenośnika ślimakowego (40)
  i przenośnika rurowego (39) wewnątrz ob. 418;

 • wykonanie przewidzianych w dokumentacji układów zasilania i blokad oraz oświetlenia placu manewrowego i podestów instalacji;

 • wykonanie przewidzianych w dokumentacji prac z branży AKP w tym urządzeń pomiarowych poziomu w zasobnikach (34), (25) i (26) i wag taśmowych na przenośniku (23).

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Polic natomiast organami  uzgadniającymi i opiniującymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.   
              Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków (w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym) do Urzędu Miejskiego w Policach z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 3, w terminie 21-dniowym od daty podania tej informacji do publicznej wiadomości (od 6.05.2009r. do 27.05.2009r.).
Postępowanie toczy się w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój 2, tel: (091) 4311802. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Polic.
Ewentualna konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej wyniknie w trakcie prowadzenia procedury.
Informuję również, iż nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania.

Powiadom znajomego