W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Postanowienie OŚ-7624/24/08 z 16.09.2008 r.

OŚ-7624/24/08                                                                   Police, 16.09.2008r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. PETRO-TRANS z siedzibą w Szczecinie ul. Torowa 1, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Budowa kontenerowej stacji paliw na nabrzeżu tranzytowym – Port Trzebież” w pełnym zakresie, określonym w art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.

UZASADNIENIE 

Sp. z o.o. PETRO-TRANS z siedzibą w Szczecinie ul. Torowa 1 - w dniu 20 czerwca 2008r. (data wpływu) wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kontenerowej stacji paliw na nabrzeżu tranzytowym – Port Trzebież”.

Wraz z wnioskiem złożono Raport oddziaływania na środowisko (Raport o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska wniesiono także na nośniku elektronicznym), mapę ewidencyjną oraz opłatę za wydanie decyzji. W trakcie prowadzenia procedury wniosek był uzupełniany zgodnie z wezwaniem z dnia 3 lipca 2008r.

Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów.

W dniu 28.07.2008r. Burmistrz Polic wystąpił pisemnie do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 6 sierpnia 2008r. znak: SR-Ś-4/6642/55/2008 po stwierdzeniu, że przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 przekazał wniosek Burmistrza Polic według właściwości Staroście Polickiemu. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2008r. znak: PS-NZ-4071-30/08 przekazał wniosek w/w przedsięwzięcia zgodnie z właściwością do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Opinią sanitarną z dnia 25 sierpnia 2008r. znak: GS-Sz-ZNI/407/1/08 Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny postanowił nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia. Starosta Policki postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2008r. znak: SR.AR.7633-P/10.1/08 postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów oraz rodzaj przedsięwzięcia Burmistrz Polic postanowił nałożyć obowiązek wykonania raportu.

Na postanowienie służy stronie zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Polic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

 

Powiadom znajomego