W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Postanowienie OŚ-7624/29/08 z dnia 16.09.2008 r.

OŚ-7624/29/08                                                                Police, 16.09.2008r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku
SIC LAZARO POLSKA Sp. z o.o. z siedziba w Policach przy ul. Tanowskiej 8, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Zabudowa wiaty na budynek malarni przeciwwag” w SIC LAZARO Polska Sp. z o.o. dz. nr 2433/3 w Policach przy ul. Tanowskiej 8.

UZASADNIENIE

Sp. z o.o. SIC LAZARO POLSKA z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8 - w dniu 13 sierpnia 2008r. (data wpływu) wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa wiaty na budynek malarni przeciwwag” w SIC LAZARO Polska Sp. z o.o. dz. nr 2433/3 w Policach przy ul. Tanowskiej 8.

Wraz z wnioskiem złożono Informację o planowanej inwestycji (Informację o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska wniesiono także na nośniku elektronicznym), kopię upoważnienia, mapę ewidencyjną oraz kopie opłat za wydanie decyzji i pełnomocnictwo.

Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów.

 W dniu 22.08.2008r. Burmistrz Polic wystąpił pisemnie do Starosty Polickiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach o wydanie opinii co do konieczności sporządzania raportu. Starosta Policki postanowieniem z dnia 3 września 2008r. znak: SR.AR.7633-P/11.1/08 odstąpił od obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Również  opinią sanitarną z dnia 4 września 2008r. znak: PS.NZ.4071-36/08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu dla omawianego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów oraz rodzaj przedsięwzięcia a także konieczność uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Burmistrz Polic postanowił odstąpić od obowiązku wykonania raportu.

Na postanowienie służy stronie zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Polic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Powiadom znajomego