W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Postanowienie OŚ-7624/21/08 z 03.07.2008 r.

OŚ-7624/21/08                                                                             Police, 3.07.2008r.
 
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 i pkt 52a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. STALKON z siedzibą w Policach przy ulicy Piotra i Pawła 1, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Centrum Obróbki Antykorozyjnej Powierzchni Konstrukcji Stalowych: budowa kabiny śrutowniczej, budowa kabino-suszarki lakierniczej dla potrzeb Stalkon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotra i Pawła 1 w Policach”.

UZASADNIENIE


              Spółka z o.o. STALKON z siedzibą w Policach przy ulicy Piotra i Pawła 1 - w dniu 26 maja 2008r. (data wpływu) wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Centrum Obróbki Antykorozyjnej Powierzchni Konstrukcji Stalowych: budowa kabiny śrutowniczej, budowa kabino-suszarki lakierniczej dla potrzeb Stalkon Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Piotra i Pawła 1 w Policach ”.
Wraz z wnioskiem złożono Informację o planowanej inwestycji (Informację o przedsięwzięciu zgodnie
z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska wniesiono także na nośniku elektronicznym), wtórnik oraz opłatę za decyzję środowiskową. W trakcie prowadzenia procedury wniosek został uzupełniony zgodnie
z wezwaniem z dnia 28.05.2008r.
              Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza,
w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów.
              W dniu 12 czerwca 2008r. Burmistrz Polic wystąpił pisemnie do Starosty Polickiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Starosta Policki postanowieniem z dnia 16 czerwca 2008r. znak: SR.AR.7633-P/7.1/08 postanowił odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Opinią sanitarną z dnia 26 czerwca 2008r. znak: PS.NZ.4071/20/08 postanowił odstąpić obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów oraz rodzaj przedsięwzięcia Burmistrz Polic postanowił odstąpić od obowiązku wykonania raportu.
Na postanowienie służy stronie zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Polic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Powiadom znajomego