W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Postanowienie OŚ-7624/37/07 z 04.02.2008

OŚ-7624/37/07                                                                          Police, 4.02.2008r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 41 ppkt c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Pana Józefa Węgrzyn, zamieszkałym w Tanowie, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Wykonanie otworu hydrogeologicznego rozpoznawczego na ujęcie wody (studnię) na potrzeby gospodarstwa rolno-szkółkarskiego w m. Węgornik – działka nr 9/21”.

UZASADNIENIE

Pan Józef Węgrzyn zamieszkały w Tanowie - w dniu 6 listopada 2007r. (data wpłynięcia wniosku do Urzędu) wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie otworu hydrogeologicznego rozpoznawczego na ujecie wody (studnię) na potrzeby gospodarstwa rolno-szkółkarskiego w m. Węgornik – działka nr 9/2”.
Wraz z wnioskiem złożono Informację o planowanej inwestycji wraz z załącznikami. Informację przedstawiono także na nośniku elektronicznym.
W trakcie trwania procedury wniosek uzupełniany był zgodnie z wezwaniem z dnia 8 listopada 2007r.
Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów.
W dniu 29 listopada 2007r. Burmistrz Gminy Police wystąpił pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach oraz do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  pismem z dnia 12 grudnia 2007r. znak: PS.NZ.4071/85/07 zwrócił przesłaną dokumentację jako organ niewłaściwy w sprawie, w której przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Natomiast Wojewoda Zachodniopomorski postanowieniem z dnia 27 grudnia 2007r. znak: SR-Ś-13/6642/48/2007 po stwierdzeniu, że zadanie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 przesłał dokumentację według właściwości do Starosty Polickiego. Starosta Policki postanowieniem z dnia 25 stycznia  2008r. znak: SR.BS.7633-P/1.1/08 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów Burmistrz Polic postanowił odstąpić od obowiązku wykonania raportu.            
Na postanowienie służy stronie zażalenie wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Police do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Powiadom znajomego