W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Postanowienie OŚ-7624/79/06 z dnia 22.01.2007r.

OŚ-7624/79/06
Police, 22.01.2007r.POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 33, 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2005r. Dz. U. Nr 92, poz. 769) w związku z wnioskiem Pana Mieczysława Wojciecha Leśniewicza - „MWL CONSULTING” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy J. Wybickiego 13, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Budowa domu jednorodzinnego na działce nr 45 obręb Tatynia gm. Police, z jednoczesną rozbudową sieci przesyłowych wody, kanalizacyjną i gazową”.

UZASADNIENIE

Pan Mieczysław Wojciech Leśniewicz - „MWL CONSULTING” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy J. Wybickiego 13 - w dniu 17 października 2006r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa domu jednorodzinnego na działce nr 45 obręb Tatynia gm. Police, z jednoczesną rozbudową sieci przesyłowych wody, kanalizacyjną i gazową”. Do wniosku dołączono egzemplarz Charakterystyki zamierzeń inwestycyjnych, warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych podmiotu przewidującego zużycie paliwa gazowego w ilości do 10m3/h oraz mapę ewidencyjną.
Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów.
W dniu 28 listopada 2006r. Burmistrz Gminy Police wystąpił pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach oraz do Starosty Powiatu Polickiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2006r. znak: PS.NZ.4071/110/06 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia. Starosta Powiatu Polickiego postanowieniem z dnia 27 grudnia 2006r. znak: SR.AR.7633-P/30.1/06 również odstąpił od obowiązku sporządzenia tego raportu. Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów, rodzaj przedsięwzięcia oraz usytuowanie na obszarze, na którym brak jest siedlisk zwierząt oraz pomników przyrody, postanowiłem nie nakładać obowiązku wykonania raportu.

Na postanowienie służy stronie zażalenie, wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Police do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Powiadom znajomego