W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 7 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 17/2015
z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej
Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach
w dniu 7 grudnia 2015 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2016 r. – Wydział OŚ.

5. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2016 r. - Wydział GO.

6. Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2016 r. - Wydział FN.

7. Omówienie wniosków do projektu budżetu na rok 2016 r.

8. Sformułowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

9. Sformułowanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

    finansowej na lata 2016 – 2024.

10. Propozycje do projektu planu pracy komisji na 2016 rok.

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brało siedmiu członków. W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście - Z-ca Burmistrza Polic Pan Maciej Greinert, Naczelnik Wydziału GO Pani Anna Zielińska oraz Naczelnik Wydziału TI Pan Krzysztof Kuśnierz.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 30.11.2015r.

 

Ad.4

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Maciej Greinert Z-ca Burmistrza Polic w zastępstwie Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska omówił projekt uchwały budżetowej wydziału na 2016r.  

 

Ad.5

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Zielińska Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami omówiła projekt uchwały budżetowej podległego wydziału na 2016r.  

 

Ad. 6

Przewodniczący poinformował, że ze względu na bardzo obszerną informację Skarbnika Gminy Pana Janusza Zagórskiego Naczelnika Wydziału Finansowego przekazaną w dniu 23.11.2015r. odstąpił od omówienia projektu uchwały budżetowej na 2016r. wydziału FN.

 

Ad. 7

Członkowie komisji omówili zgłoszone przez radnych wnioski do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.


Wnioski formalne złożył Pan Radny Krystian Kowalewski:

- wniosek 1 - dotyczył wprowadzenia do projektu budżetu zadania pod nazwą "Audyt sytuacji związanej z zapewnieniem miejsc parkingowych w gminie Police". Szacunkowy koszt zadania to 20 tys. zł. Źródło finansowania to pozycja "Rezerwa na wydatki inwestycyjne" dział 758 rozdział 75818.

Wniosek został przegłosowany:

za - 4 głosy, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 3 głosy

- wniosek 2 - dotyczył dodania w dziale transport i łączność w pozycji "Remont dróg gruntowych" kwoty 330 tys. zł zwiększając wartość zadania do 700 tys. zł. Źródło finansowania to pozycja "Rezerwa na wydatki inwestycyjne" dział 758 rozdział 75818.

Wniosek został przegłosowany:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów

- wniosek 3 - dotyczył wprowadzenia do projektu budżetu zadania pod nazwą "Uzupełnienie i rozbudowa placów zabaw w przedszkolach publicznych". Szacunkowy koszt zadania to 45 tys. zł. Źródło finansowania to pozycja "Rezerwa na wydatki inwestycyjne" dział 758 rozdział 75818.

Wniosek został przegłosowany:

za - 3 głosy, przeciw - 2 głosy, wstrzymało się - 2 głosy

- wniosek 4 - dotyczył wprowadzenia do projektu budżetu zadania pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych". Koszt zadania to 100 tys. zł. Źródło finansowania to pozycja "Rezerwa na wydatki inwestycyjne" dział 758 rozdział 75818.

Wniosek został przegłosowany:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów


Wniosek formalny złożyła Pani Radna Grażyna Pawłowska, który dotyczył wykonania dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Niekłończyca od posesji nr 24 do posesji nr 28 (droga 116). Koszt zadania to 100 tys. zł. Źródło finansowania to pozycja "Rezerwa  na wydatki inwestycyjne" dział 758 rozdział 75818.

Wniosek został przegłosowany:

za - 5 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 2 głosy


Wnioski formalne złożył Pan Radny Marcin Michalak:

- wniosek 1 - dotyczył wprowadzenia do projektu budżetu zadania pod nazwą "Przebudowa chodnika na ul. Zamenhofa przy posesji nr 1". Szacunkowy koszt zadania to 30 tys. zł. Źródło finansowania to pozycja "Rezerwa na wydatki inwestycyjne" dział 758 rozdział 75818.

Wniosek został przegłosowany:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów

- wniosek 2 - dotyczył wydzielenia z rozdziału 63003 kwoty 15 tys. zł na przygotowanie i ustawienie w kilku centralnych miejscach Polic planów sytuacyjnych miasta.

Wniosek został przegłosowany:

za - 7 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów


Wszystkie wnioski stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 8

Członkowie komisji zdecydowali, że opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. zostanie sformułowana na następnym posiedzeniu.

Ad. 9

Członkowie komisji zdecydowali, że opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2024 zostanie sformułowana na następnym posiedzeniu.

Ad. 10

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak przedstawił propozycje do projektu planu pracy komisji na 2016 rok. Plan pracy komisji na 2016 rok zostanie omówiony i zatwierdzony na następnym posiedzeniu.

Ad. 11

Zaproszony na posiedzenie komisji Pan Krzysztof Kuśnierz Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego przedstawił i omówił dokumentację projektową:

- budowy węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach;

- adaptacji strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie.  

Ad. 12

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował:                                                 Przewodniczący Komisji
  Marcin Michalak                                                     Marcin  Michalak         

Załączniki

Powiadom znajomego