W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach w 2013 roku


Nr kontroli: R.1711.02.12.2013
Gospodarka finansowo-księgowa za 2012 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia
 
 
Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 01do 22 października 2013 r. przeprowadzili w Ośrodku Pomocy Społecznej w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2012 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.02.40.2013 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.49.2013 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 16 grudnia 2013 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.41.2013 z dnia 20.12.2013 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 71.654,90 zł. Szczegółowo sprawdzono wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego i mebli biurowych.
W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia w zakresie gospodarki finansowe j naruszające zapisy art. 5 ust. 1, art. 16 ust. 1 oraz art. 13 ust. 5 ustawy o rachunkowości:
1)      W zestawieniu o nazwie „Bilans Zamknięcia na rok 2012” syntetyczne konto 130 – „Rachunek bieżący jed.budż.”, wykazuje saldo 0,- zł. Analityczne konta, które są uszczegółowieniem i uzupełnienia zapisów tego konta księgi głównej, nie mają sald zgodnych z saldem konta syntetycznego, gdyż są różne od zera.
2)      Salda analitycznych kont zespołu „4” i „7” nie są bezpośrednio przenoszone na koniec roku na wynik finansowy. Do poszczególnych grup kont kosztów i przychodów tworzone są dodatkowe konta np. „4xx – „NA.WYNIK.FINANS przeks. kosztów”, 7xx – „NA.WYNIK.FINANS przeks.na wynik finansowy”, za pomocą których zgrupowane salda przenosi się na wynik finansowy. Taka ewidencja nie odzwierciedla żadnego zdarzenia gospodarczego a powoduje, że w bilansie zamknięcia analityczne konta zespołów „4” i „7”, na których w ciągu roku ewidencjonowano koszty i przychody wykazują salda po stronie Wn a dodatkowo utworzone prezentują salda po stronie Ma (inaczej niż konta syntetyczne).
3)      Salda analitycznych kont 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” nie są, na podstawie sprawozdań budżetowych, bezpośrednio przenoszone na fundusz. Tworzone są dodatkowe konta 222 – „NA.FUND.ZASADNI przeksięg.zrealizow.dochodów” oraz 223 – „NA.FUND.ZASADNI przeks.dotacji”, za pomocą których zsumowane salda z kont analitycznych przenosi się na konto 800.
 
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce poczynić starania zmierzające do zmodernizowania sytemu księgowego tak, aby funkcjonował w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz rzetelnie przedstawiał sytuację finansową jednostki.


BIP streszczenie z kontroli OPS Police 2013

Załączniki

Powiadom znajomego