W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zarządzenia

XML

Wszystkie zarządzenia publikowane przed rokiem 2015 znajdują się TUTAJ.

zarządzenie nr: 315/2015
zarządzenie nr 315/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie ustanowienia pełnomocnictwa dla Pana Jerzego Nędzusiaka Dyrektora Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym
zarządzenie nr: 314/2015
zarządzenie nr 314/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłat dotyczących dzierżawy i najmu mienia komunalnego
zarządzenie nr: 313/2015
zarządzenie nr 313/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie upoważnienie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach do protokolarnego przejęcia nieruchomości położonej w Policach przy ul. Barnima 26, oznaczonej numerem działki 246/1 z obrębu 9- Police
zarządzenie nr: 311/2015
zarządzenie nr 311/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 312/2015
zarządzenie nr 312/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmiany okresu trwania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz właścicieli lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ul. Grzybowej numer 42 w Policach
zarządzenie nr: 305/2015
zarządzenie nr 305/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015
zarządzenie nr: 301/2015
zarządzenie nr 301/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2015
zarządzenie nr: 300/2015
zarządzenie nr 300/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015.
zarządzenie nr: 294/2015
zarządzenie nr 294/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Police
zarządzenie nr: 293/2015
zarządzenie nr 293/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zwiększenia wartości sieci kanalizacji sanitarnej w zasobach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
zarządzenie nr: 290/2015
zarządzenie nr 290/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2015 rok planu przychodów i dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planu wydatków finansowych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych źródeł finansowania i przekazania do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska.
zarządzenie nr: 292/2015
zarządzenie nr 292/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Police, położonych w obrębie ewidencyjnym Siedlice, oznaczonych numerami działek: 842/1 i 842/2 (KW SZ2S/00031522/0), 843/1 (KW SZ2S/00037703/5), 96/1 (KW SZ2S/00035497/3) i 90 (KW SZ2S/00033150/5)
zarządzenie nr: 289/2015
zarządzenie nr 289/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2015
zarządzenie nr: 288/2015
zarządzenie nr 288/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015,a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015
zarządzenie nr: 280/2015
zarządzenie nr 280/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach
zarządzenie nr: 283/2015
zarządzenie nr 283/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 282/2015
zarządzenie nr 282/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 279/2015
zarządzenie nr 279/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2015
zarządzenie nr: 276/2015
zarządzenie nr 276/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach do protokolarnego przejęcia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) wraz z pomieszczeniami przynależnymi - budynkami gospodarczymi-, położonej w obrębie ewidencyjnym Dębostrów, oznaczonej numerem działki 561/23 o pow. 0,1177 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta SZ2S/00004948/4
zarządzenie nr: 275/2015
zarządzenie nr 275/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebież własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny(dom jednorodzinny) wraz z pomieszczeniami przynależnymi -budynkami gospodarczymi-, położonej w obrębie ewidencyjnym Dębostrów, oznaczonej numerem działki 561/23 o pow. 0,1177 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta SZ2S/00004948/4
zarządzenie nr: 273/2015
zarządzenie nr 273/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na wniosek organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert
zarządzenie nr: 271/2015
zarządzenie nr 271/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 272/2015
zarządzenie nr 272/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2015
zarządzenie nr: 269/2015
zarządzenie nr 269/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police
zarządzenie nr: 268/2015
zarządzenie nr 268/2015
wydane przez Burmistrza Polic
z dnia
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police