W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 11924 artykuły
uchwała nr: XXXV/247/05
uchwała nr XXXV/247/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie ustalenia regulaminu konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police”.
uchwała nr: XXXV/246/05
uchwała nr XXXV/246/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości na rzecz Zboru Police Kościoła Zielonoświątkowego z siedzibą w Policach.
uchwała nr: XXXV/245/05
uchwała nr XXXV/245/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Pilchowo II”.
uchwała nr: XXXV/244/05
uchwała nr XXXV/244/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchylająca uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn.: „Trzebież-Wiatraki” i „Dębostrów-Wiatraki”.
uchwała nr: XXXV/243/05
uchwała nr XXXV/243/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „ Police ”.
uchwała nr: XXXV/242/05
uchwała nr XXXV/242/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
uchwała nr: XXXV/241/05
uchwała nr XXXV/241/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.
uchwała nr: XXXV/240/05
uchwała nr XXXV/240/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9 października 2005 r.
uchwała nr: XXXIV/239/05
uchwała nr XXXIV/239/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police.
uchwała nr: XXXIII/238/05
uchwała nr XXXIII/238/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Police.
uchwała nr: XXXIII/237/05
uchwała nr XXXIII/237/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie przez Gminę Police projektu opracowanego przez „INFRAPARK Police” S.A.
uchwała nr: XXXIII/236/05
uchwała nr XXXIII/236/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok
uchwała nr: XXXIII/235/05
uchwała nr XXXIII/235/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Policach.
uchwała nr: XXXIII/235/05
uchwała nr XXXIII/235/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Policach.
uchwała nr: XXXI/233/05
uchwała nr XXXI/233/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz jej zabezpieczenia.
uchwała nr: XXXI/232/05
uchwała nr XXXI/232/05
jakiego organu Rada Miejska w Policach
z dnia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz jej zabezpieczenia.
uchwała nr: XXXI/231/05
uchwała nr XXXI/231/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2005.
uchwała nr: XXXI/230/05
uchwała nr XXXI/230/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2001-2005.
uchwała nr: XXXI/229/05
uchwała nr XXXI/229/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police.
uchwała nr: XXXI/228/05
uchwała nr XXXI/228/05
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Police.