Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 22/2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 22 kwietnia 2016 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół Nr 22/2016

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 22 kwietnia 2016 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Przegląd projektów inwestycyjnych – wydział TI.

5. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2015 r.

6. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

7. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

8. Sprawy różne, wolne wnioski.

9. Zamknięcie posiedzenia.


Ad. 1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście - Skarbnik Gminy Pan Janusz Zagórski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami Pani Zofia Bobrowicz oraz  Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pan Krzysztof Kuśnierz.


Ad. 2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad. 3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 22.03.2016 r.

 

Ad. 4

Zaproszony na posiedzenie Pan Krzysztof Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego przedstawił informację na temat głównych inwestycji prowadzonych w Gminie Police, wskazując ich aktualny stopień realizacji.

 

Ad. 5

W związku z brakiem formy papierowej  „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Police za 2015 rok”, punkt zostanie omówiony na następnym posiedzeniu Komisji.

 

Ad. 6

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał w sprawie:

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024;

- zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Zofia Bobrowicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami omówiła projekty uchwał w sprawie:

- zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne;

- zmiany uchwały dotyczącej utworzenia spółki do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina i gminy Police.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

 

Ad. 7

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji: 

- odpowiedzią na zapytanie Pana Macieja Dolaka z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew rosnących wzdłuż ul. Piaskowej, a w szczególności przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach;

- interpelacją Pan Grzegorza Ufniarza z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie aktualnych i pilnych potrzeb w funkcjonowaniu miasta, w szczególności Osiedla Dąbrówki;                         

- informacją Regionalnej Izby obrachunkowej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania budowy altan śmietnikowych na terenie gminy Police;

- prośbą Rady Osiedla „Jasienica” z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zwiększenia środków finansowych dla ZGKiM celem wykonania dla dwóch niepełnosprawnych osób łazienek;

- wnioskiem Pana Sławomira Kajkowskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania zadań inwestycyjnych na terenie Osiedla „Jasienica”;

- odpowiedzią na interpelację Pana Władysława Kosiorkiewicza z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wykonania oznakowania poziomego drogi Nr 3913Z na odcinku Pilchowo – Leśno Górne;

- danymi statystycznymi z dnia 30 marca 2016 r. dotyczącymi bezrobocia w miesiącu lutym 2016 roku w Powiecie Polickim;

- informacją z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z dnia 30 marca 2016 r.;

- uchwałą Nr VI.80.S.2016 Regionalnej Izby obrachunkowej z dnia 30 marca 2016 r.  w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVI/159/2016 Rady Miejskiej w Policach dotyczącej gminnego programu dofinansowania budowy altan śmietnikowych na terenie gminy Police;

- interpelacją Pana Andrzeja Partyki z dnia 07 kwietnia 2016 r. odnośnie pisemnej prośby przekazanej przez ....;

- interpelacją Pani Krystyny Seweryńczyk z dnia 11.04.2016r. w sprawie wmontowania spowalniaczy na ulicy Rogowej i Sikorskiego.


Komisja pozytywnie zaopiniowała prośbę Rady Osiedla „Jasienica” w sprawie zwiększenia środków finansowych dla ZGKiM celem wykonania łazienek dla dwóch niepełnosprawnych osób.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 8 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

 

Ad. 8

Członkowie Komisji wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu na terenie Przystani Miejskiej nad Łarpią  z przedstawicielami organizacji działających na terenie obiektu. Zgromadzeni zostali zapoznani z rodzajem działalności prowadzonej na przystani przez Uczniowski Klub Żeglarski "BRAS", Policki Oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. W trakcie spotkania przedstawiciele Komisji zwrócili uwagę na fakt zbyt małej dostępności przystani dla przeciętnego mieszkańca Polic. Obecni stwierdzili, że wartym zastanowienia jest przekazanie działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu do uprawiania sportów wodnych zainteresowanemu operatorowi prywatnemu. Zobowiązano Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach do zorientowania się, czy będą osoby chętne do prowadzenia takiego typu działalności.  


Ad. 9

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         
IZK
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij