Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceOgłoszenie o przetargu na lokal przy ul. Wojska Polskiego 3 w Policach

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

DG.7150.7.2019.AD                                                                                                  Police, dnia  12.08.2019 r.

 

Burmistrz Polic
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (pomieszczenie handlowo-usługowe)  w Policach, ul. Wojska Polskiego 3.
 
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal  o pow. 69,12 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, wielorodzinna. Teren o symbolu 21 MN,U.
Przeznaczenie po przetargu: dowolna działalność gospodarcza; nieuciążliwa dla otoczenia; zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego z wyjątkiem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, w tym zgłoszenie ewentualnej zmiany sposobu użytkowania, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt. Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić na piśmie z Działem Technicznym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, (tel. 91/31-76-666).
Stawka wywoławcza: 5,- zł/m2 + VAT
Wadium:  450,- zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1,00 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach, przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 48 w dniu 01.10.2019 r.   o godz.  900   
 
Warunkiem udziału w przetargu jest:
 
1/ wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Gminy Police do dnia 27.09.2019 r.
Nr konta: 15 1240 3927 1111 0010 6013 0076
Bank Pekao SA  II O/ Szczecin
POB Urząd Miejski w Policach ul. Batorego 3 - pok. 41, II p.  
                                             
2/ przedłożenia Komisji Przetargowej:
   -  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
   -  dowodu tożsamości,
   -  pełnomocnictwa z podpisem notarialnie potwierdzonym, jeżeli w imieniu zainteresowanego będzie występował pełnomocnik.
 
Dodatkowe informacje:
1/ Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Police REGULAMINEM przetargów na  najem lokali użytkowych, z którym należy się  zapoznać.
REGULAMIN przetargów został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.police.pl w BIP w zakładce /Zarządzenia Burmistrza - Zarządzenie Burmistrza Polic Nr 126/08 z 19.06.2008 r. w sprawie ustalenia trybu  przeprowadzania przetargów na najem gminnych lokali użytkowych/ oraz  wywieszony na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miejskim przy ul. Stefana   Batorego 3 w  Policach. 
     W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się wyłącznie do Wydziału Działalności Gospodarczej (pok. nr 49. II p., tel. 91/431-18- 09 lub 48).

2/ Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien  zapoznać się z warunkami umowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 (pok. nr 7, tel. 91/43-11-384).

3/ Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z  Działem Technicznym Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej  18 (pok. nr 2 i 3, tel. 91/43-11-366, 31-76-666).

4/ W przypadku wygrania przetargu przez osobę fizyczną, która  nie prowadzi działalności gospodarczej (lub ma działalność zawieszoną), warunkiem przejęcia lokalu i podpisania  umowy najmu będzie uprzednie dokonanie wpisu do CEIDG. W przeciwnym wypadku przetarg zostanie unieważniony.

5/ Osoba, która wygrała przetarg, musi przejąć lokal protokólarnie od Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie później niż w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji o wygraniu przetargu.

6/ W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu od ZGKiM w terminie jak w pkt 5, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na  przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.

7/ Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia i bez podania przyczyny.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij