W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Uchwała w sprawie WPF 2012 -projekt

projekt
UCHWAŁA Nr .............
Rady Miejskiej w Policach
z dnia …………………… r.


w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2012 - 2025
Na podstawie art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) - Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Police na lata 2012 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Przyjmuje się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Police w latach 2012 – 2025, zgodnie z załącznikami nr 2–6.
§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącznikach nr 2–6 do niniejszej uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Police do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2011-2023, z późniejszymi zmianami.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady

Witold Król

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2 przedsięwzięcia podsumowanie
Załącznik Nr 3 przedsięwzięcia majątkowe
Załącznik Nr 4 przedsięwzięcia majątkowo-bieżące
Załącznik Nr 5 przedsięwzięcia bieżące
Załącznik Nr 6 przedsięwzięcia bieżące z UE
Załącznik Nr 7 objaśnienia

Załączniki

Powiadom znajomego