Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceSPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC z działalności za okres od 25 października do 29 listopada 2016r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA POLIC

z działalności za okres od 25 października do 29 listopada 2016r.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, szanowni Państwo.

 1. 27 października podpisałem aneks do umowy, dotyczącej remontu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stefana Batorego 3 w Policach. Przesunięty został termin zakończenia prac do 23 grudnia bieżącego roku. Pierwotnie obowiązywał termin do końca października. Wykonawca, firma JULIMEX-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, napotkał jednak nieprzewidziane i niezawinione trudności, dlatego zgodziłem się na zmianę terminu. Budynek jest stary, nie remontowany od wielu lat. Niektóre instalacje wymagały uporządkowania. Ponadto zmieniliśmy koncepcję windy: zamiast dźwigu dla niepełnosprawnych zamontujemy windę ogólnie dostępną. W tym zakresie, z uwagi na zmianę projektu i konieczność zamówienia windy u zagranicznego dostawcy,  prace  potrwają nieco dłużej.  Możliwe, że do końca pierwszego kwartału 2017 roku. Za utrudnienia wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszam.

 1. Gmina Police otrzymała dofinansowanie w wysokości 91 tysięcy zł na aktualizację Programu Rewitalizacji do roku 2025. Program ma być przygotowany do czerwca 2017 roku. Pozwoli to nam  ubiegać się o dotację na przedsięwzięcia, obejmujące osiedle Stare Miasto. W latach 2010 – 2014 realizowaliśmy projekty w ramach Programu Rewitalizacji dla Miasta Police, przygotowanego przez pracowników naszego Urzędu. Otrzymaliśmy  wtedy dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in. na termomodernizację budynków komunalnych, przebudowę Placu Chrobrego, Przystani Miejskiej i Parku Staromiejskiego.

 1. Został zakończony remont ulicy Grunwaldzkiej w Policach na odcinku od ulicy Siedleckiej do ul. Tadeusza Kościuszki. To fragment drogi wojewódzkiej 114, zarządzanej przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, który prowadził inwestycję. Prace rozpoczęły się 5 lipca br. Dziękuję wszystkim użytkownikom drogi za wyrozumiałość w czasie remontu i dostosowanie się do koniecznych zmian w organizacji ruchu. Przypomnę, że zgodnie z uchwałą Wysokiej Rady Gmina Police udzieliła pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w kwocie 700.000,00 zł. na przeprowadzenie tej inwestycji.
 2. Z początkiem listopada ruszyły prace modernizacyjne w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Siedleckie 2 w Policach. Hala została wyłączona z działalności do końca sierpnia 2017 roku, to znaczy do czasu planowanego zakończenia prac. W tym okresie zajęcia sportowe, treningi, rozgrywki, odbywające się dotychczas w tej hali, zostały przeniesione do innych obiektów sportowych na terenie gminy. Przeniesiona została także administracja OSiR:  sekretariat i kadry mieszczą się teraz przy ulicy Piaskowej 97, a księgowość przy ul. Konopnickiej  12.

 1. 4 listopada zostały przekazane Szczecińsko-Polickiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o. o. 4 nowe autobusy: dwa przegubowe o długości 18 m i dwa solowe, 12-metrowe. Spółka zakupiła je w roku 2016 ze środków własnych. Kosztowały łącznie  5.035.620,00 zł brutto. Autobusy już następnego dnia po prezentacji i przekazaniu Spółce wyruszyły na trasy.  Zakup jest efektem postępowania przetargowego.  Cały  tabor Spółki to obecnie 56 autobusów.
 2. 5 listopada odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Policach. W imieniu mieszkańców złożyłem pani prezes Aleksandrze Mazur-Woronieckiej serdeczne gratulacje, podziękowania za troskę o ludzi chorych i ich rodziny oraz najlepsze życzenia na kolejne lata. 

 1. 11 listopada 2016 roku został opublikowany raport ratingowy Gminy Police zlecony do przeprowadzenia firmie INC RATING, która jest agencją ratingową specjalizującą się w ocenie ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego. INC RATING przyznał Gminie Police długoterminowy rating krajowy AA-. Perspektywa ratingu jest stabilna. Z raportem można się zapoznać na stronie internetowej www.incrating.pl w zakładce RATINGI KREDYTOWE   JST.

 1. 11 listopada wziąłem udział w uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tradycją naszej Gminy stało się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. W tym roku, oprócz koncertu „Ułani, Ułani”, MOK zorganizował także pierwszy, Rodzinny Śpiewnik Patriotyczny, adresowany do dzieci, ich rodziców i dziadków. Na obu koncertach widownia wypełniła salę po brzegi, żywo włączając się do wspólnego śpiewania. Organizatorom i wszystkim uczestnikom – serdecznie dziękuję za zaangażowanie.

 1. W ramach edukacji proekologicznej Wydział Gospodarki Odpadami po raz drugi zorganizował spektakle dla uczniów ze szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjalnych. Były to dwa widowiska, adresowane do różnych grup wiekowych, o tematyce związanej z segregacją odpadów komunalnych. Spektakle w wykonaniu artystów w Krakowa odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury, w dniach 14 i 15 listopada.

 1. 18 listopada swoje 50-lecie istnienia obchodziła Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach. W roku jubileuszowym Spółdzielnia zawarła porozumienie z Gminą Police, na mocy którego powstanie nowy budynek mieszkalny. Wysoka Rada podejmowała w tej sprawie stosowną uchwałę. W zasobach „Odry” mieszka 12 tys. osób. To jedna trzecia wszystkich mieszkańców Polic. Z okazji „złotego jubileuszu” złożyłem na ręce pani prezes Lidii Walczak serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia dla całego Zarządu i wszystkich członków Spółdzielni.

 1. 19 listopada odbyło się spotkanie z polickimi organizacjami pozarządowymi. Podsumowany został mijający rok  i omówione najważniejsze plany na rok 2017.  W roku 2016 r. organizacje pozarządowe zostały wsparte z budżetu gminy Police łączną kwotą ponad 2.100.000 zł. Na przyszły rok planujemy kontynuację wsparcia. Zamierzamy też rozpocząć działania w kierunku powołania Rady Seniorów oraz stworzenie strony internetowej, której zadaniem będzie ułatwienie komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i samorządem. Po spotkaniu odbyło się szkolenie w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego. Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie z Powiatem Polickim.

 1. 20 listopada uczestniczyłem w akcji „Pomóż Arkowi i innym”, zorganizowanej wspólnie przez Fundację  DKMS i Gminę Police. DKMS to organizacja non-profit, której misją jest poszukiwanie dawców szpiku kostnego lub komórek macierzystych dla ludzi, potrzebujących przeszczepu.  Rezultat naszej akcji  to 273 osoby, zarejestrowane w ciągu zaledwie sześciu godzin. Cztery lata temu, w podobnej akcji, zorganizowanej  w Policach, do rejestru wpisało się prawie 470 osób. Mieszkańcy rejestrują się także przez Internet. Z informacji DKMS wynika, że obecnie, wliczając obie akcje, zarejestrowanych jest 1529 mieszkańców gminy Police, przy czym aż osiem spośród tych osób to dawcy rzeczywiści, czyli tacy, którzy podzielili się swoim szpikiem i uratowali komuś życie. Należą się im za to ogromne wyrazy wdzięczności.  W tegorocznej akcji organizatorów wspierało 30 wolontariuszy z polickich gimnazjów i liceum, krew pobierało 6 pielęgniarek, nad wszystkim czuwał lekarz. Trzy dni wcześniej odbył się promujący akcję marsz gimnazjalistów, zorganizowany przez DKMS i Gimnazjum nr 3 w Policach. Rejestracja, podobnie, jak w 2012 roku, odbyła się w Szkole Podstawowej nr 8. Wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie tego szlachetnego przedsięwzięcia, a przede wszystkim osobom, które się zgłosiły do rejestru, serdecznie dziękuję. Chorym życzę znalezienia dawcy i powrotu do zdrowia.

 1. 25 listopada uczestniczyłem wraz z panem Przewodniczącym, burmistrzem Maciejem Greinertem i panią Sekretarz Agnieszką Komor w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach. W imieniu Wysokiej Rady i własnym złożyliśmy wszystkim pracownikom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Korzystając z okazji  wyróżniłem osoby z najdłuższym stażem pracy w naszej Gminie. Jeszcze raz dziękuję pracowniom socjalnym, paniom opiekunkom społecznym i całemu personelowi OPS za  trudną i nieocenioną  pracę, bez której wiele rodzin nie potrafiłoby sobie poradzić z życiowymi problemami.
 2. Od wczoraj w naszej gminie przebywa 20-osobowa delegacja z Ukrainy. To 15 samorządowców, dyrektor placówki oświatowej i 4 przedstawicieli Fundacji Charytatywnej  “Urodzaj – społeczności”, która zorganizowała przyjazd. Wsparcia z polskiej strony udzieliły Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina i Gmina Police. Jest to wizyta studyjna. Goście  spotkają się z sołtysami naszej gminy,  przedstawicielami oświaty i organizacji pozarządowych. Intersujące stronę ukraińską zagadnienia to m.in. funkcjonowanie polskich samorządów i organizacji pozarządowych, budżet obywatelski, pozyskiwanie dofinansowania na realizację projektów. Wizyta potrwa do 3 grudnia.

 1. Miasto Pasewalk, Partnerskie Miasto Polic, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Police do udziału w tradycyjnym Jarmarku Bożonarodzeniowym. Odbędzie się w dniach od 9 do 12 grudnia. Jarmarki w czasie Adwentu w Niemczech organizowane są w każdym mieście i w każdej wiosce.

Ludzie spotykają się w świątecznej atmosferze, by złożyć sobie życzenia, skosztować świątecznych przysmaków, posłuchać kolęd i zaopatrzyć się w bożonarodzeniowe ozdoby. Zachęcam także Panie i Panów Radnych do  odwiedzenia naszych zachodnich sąsiadów.  


 1. Zapraszam też Wysoką Radę i wszystkich mieszkańców do udziału w Muzycznej Wigilii na Starym Mieście Odbędzie się w piątek 16 grudnia o godz. 15:00 do 20:00 na Placu Chrobrego. Będzie parada ze świętym Mikołajem, koncerty kolęd i piosenek bożonarodzeniowych, kiermasz świąteczny. Imprezę organizują  Miejski Ośrodek Kultury i Rada Osiedla nr 2 w Policach. W ich imieniu zachęcam do udziału we wspólnej zabawie.

 1. A następnego dnia, w sobotę  17 grudnia, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury będziemy mogli wspólnie kolędować z Zespołem Folklorystycznym „Balbiny”, który zaprasza na koncert „Kolejnej gwiazdki ciepły promyk”.

Dziękuję za uwagę.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij