W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 września 2015 roku

Protokół Nr 12/2015

z posiedzenia Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach

 w dniu 23 września 2015 roku

 

 

Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Zaproszenie Naczelnika Wydz. GO p. A. Zielińskiej w celu omówienia 3 projektów uchwał na sesję RM.
 5. Zaproszenie Skarbnika Gminy p. Janusza Zagórskiego w celu omówienia projektów uchwał na sesję RM.
 6. Zaproszenie Naczelnika Wydz. GO p. A. Soprych w celu omówienia  projektów uchwał na sesję RM.
 7. Zaproszenie Naczelnika Wydz. UA p. A. Szostak w celu omówienia  projektów uchwał na sesję RM.
 8. Omówienie pozostałych projektów uchwał.
 9. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji.
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Przewodnicząca komisji Pani Zofia Hlek przedstawiła porządek obrad, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.


Zaproszeni goście omówili co następuje:


         Pani Anna Zielińska Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami omówiła projekty uchwał: w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police.

         Odpady i opłaty za nie były tematem obszernej dyskusji członków Komisji. Nurtowały nas tak wysokie podwyżki, a szczególnie względem osób ubogich i uczciwych, ale zależy nam również na kondycji finansowej naszej Gminy.

         Pan Janusz Zagórski, skarbnik Gminy Police omówił projekty uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014- 2015 oraz w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na 2015 rok.

         Pani Aneta Soprych- Kuśnierz, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police”. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony Komisji.

         Pani Aneta Makar, zastępca naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury omówiła projekty uchwał w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiany Miasto i Gmina Police I” oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej miasta Police, pn.: „Centrum”.

         Komisja omówiła pozostałe projekty uchwał: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu, w sprawie wyboru ławników, w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Polic oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Police, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

         Komisja również zapoznała się z pismami, które do niej wpłynęły.
Protokołowała:                                                                Przewodnicząca Komisji                                            

K. Seweryńczyk                                                                Zofia Hlek

                                                           
Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane