W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 8 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr II/2014

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 8 grudnia 2014 roku

- stan radnych Rady Miejskiej - 21

- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik - 21

nr 3 do protokołu

- nieobecnych - 0

Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności ( stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD

Pkt - 1 - Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

O godzinie 9.05 Przewodniczący Rady W. Król otworzył II sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.

Pkt - 2 - Przedstawienie porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego
i przedmiotu jej działania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polic.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pkt - 3 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 28 października 2014 do dnia 8 grudnia 2014 r. przedstawił Burmistrz
Wł. Diakun.

Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Radny Wł. Kosiorkiewicz - poinformował, że w miniony weekend
w Międzyzdrojach uczestniczył w podsumowaniu 20 Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W imieniu Burmistrza Polic odebrał statuetki za osiągnięcia Gminy Police w wyżej wymienionym turnieju.

Pkt – 4 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego
i przedmiotu jej działania.

Przewodniczący Rady W. Król zwracając się do Wysokiej Rady - określamy zwykle zgodnie ze statutem, ilu osobowa będzie komisja, statut tego nie określa w tym przypadku i skład osobowy. Prowadziłem dosyć szerokie konsultacje
w ostatnim czasie z radnymi WS Gryf oraz z radnymi, którzy nie należą do Klubu WS Gryf. Myślę, że wstępnie uzgodniłem skład komisji. Jeżeli nie będzie uwag, to będziemy głosowali taki skład komisji, liczebność 6-cio osobowa. Uwzględniłem wszystkich, którzy zgłosili akces do pracy w komisji. Nikomu nie odmówiłem, chociaż komisje niektóre są przeładowane liczbowo, ale takie było życzenie Państwa Radnych.

Przewodniczący Rady W. Król – przedstawił proponowany skład Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach:

- Pani radna Elżbieta Jaźwińska – WS Gryf XXI

- Pan radny Grzegorz Ufniarz - WS Gryf XXI

- Pan radny Marcin Michalak – WS Gryf XXI

- Pan radny Maciej Dolak - WS Gryf XXI

- Pan radny Mariusz Różycki – Prawo i Sprawiedliwość

- Pan radny Krystian Kowalewski – Platforma Obywatelska.

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr II/3/2014 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Pkt – 5 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju
i Ekologii Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.

Przewodniczący Rady W. Król – podobnie jak przy Komisji Budżetu
i Finansów, też prowadziłem z radnymi konsultacje w tej sprawie i otrzymałem początkowo 9-cioro radnych, udało mi się to wyperswadować, także jest 8 kandydatów zgłoszonych do tej Komisji.

Przewodniczący Rady W. Król – przedstawił proponowany skład Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach:

- Pan radny Andrzej Partyka – WS Gryf XXI

- Pan radny Andrzej Rogowski - WS Gryf XXI

- Pan radny Marcin Michalak – WS Gryf XXI

- Pan radny Wiesław Gaweł - WS Gryf XXI

- Pani radna Iwona Strzelczyk – WS Gryf XXI

- Pan radny Krystian Kowalewski – Platforma Obywatelska

- Pani radna Grażyna Pawłowska – Sojusz Lewicy Demokratycznej

- Pan radny Adam Sobczyk – niezrzeszony.

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr II/4/2014 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pkt – 6 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Policach, ustalenia składu osobowego
i przedmiotu jej działania.

Przewodniczący Rady W. Król – przedstawił proponowany skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach:

- Pan radny Maciej Dolak – WS Gryf XXI

- Pan radny Zygmunt Kołacki - WS Gryf XXI

- Pani radna Krystyna Seweryńczyk – WS Gryf XXI

- Pan radny Władysław Kosiorkiewicz - WS Gryf XXI

- Pani radna Grażyna Pawłowska – Sojusz Lewicy Demokratycznej

- Pan radny Mariusz Różycki – Prawo i Sprawiedliwość.

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr II/5/2014 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pkt – 7 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.

Przewodniczący Rady W. Król – podobnie jak przy poprzednich komisjach skład osobowy Komisji Rewizyjnej był konsultowany. Tu jest pewne ograniczenie statutowe, że Komisja Rewizyjna może liczyć minimum 5-ciu członków.

Przewodniczący Rady W. Król – przedstawił proponowany skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach:

- Pan radny Andrzej Rogowski – WS Gryf XXI

- Pani radna Halina Olejarnik - WS Gryf XXI

- Pan radny Zygmunt Kołacki - WS Gryf XXI

- Pan radny Władysław Kosiorkiewicz - WS Gryf XXI

- Pan radny Wiesław Gaweł - WS Gryf XXI.

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr II/6/2014 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach, ustalenia składu osobowego i przedmiotu jej działania.

Przewodniczący Rady W. Król – przedstawił proponowany skład Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
w Policach:

- Pani radna Zofia Hlek – WS Gryf XXI

- Pan radny Piotr Diakun – WS Gryf XXI

- Pani radna Krystyna Seweryńczyk - WS Gryf XXI

- Pani radna Mirosława Butryn - WS Gryf XXI

- Pan radny Michał Rajewski - WS Gryf XXI

- Pan radny Adam Sobczyk – niezrzeszony.

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr II/7/2014 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący Rady W. Król podziękował radnym za sprawne przeprowadzenie wyborów. Po zakończeniu sesji zaprosił komisje do spotkania
i dokonanie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Poinformował, że w najbliższym czasie będzie intensywna praca, bo planowana jest sesja „budżetowa” za dwa tygodnie tj. 22 grudnia 2014 roku.

Pkt - 9 – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polic.

Przewodniczący Rady W. Król - scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3 radnych

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

Uchwała Nr II/8/2014 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

Pkt - 10 – Interpelacje i zapytania radnych

Pkt – 11 - Wolne wnioski

Radna I. Strzelczyk – odczytała swoją interpelację, która stanowi załącznik
nr 13 do protokołu
.

Radny A. Rogowski – „chciałbym poinformować wszystkich Państwa, że 13 grudnia tj. w najbliższą sobotę będziemy finalizować akcję szlachetnej paczki jako wolontariusze „Polickiej Szlachetnej Paczki”. Chciałem podziękować
z tego miejsca Pani Wiesławie Szewczyk, która jest liderką tej całej grupy wolontariuszy, że potrafiła zorganizować taką grupę, pomogła zorganizować rodziny które zostaną obdarowane. W sobotę będziemy jeździć do wszystkich rodzin i przekazywać te paczki. Korzystając z okazji, 5 grudnia był dzień wolontariusza, jeżeli byłaby taka możliwość wyróżnić Panią Wiesię Szewczyk, która jest pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- wyróżnić
w jakikolwiek sposób za to, że potrafi jako liderka prowadzić tą całą grupę polickich wolontariuszy.

Druga kwestia jest związana z boiskiem w Tanowie. Chodzi o to, że bardzo często, ostatnimi czasy atakują dziki. Bardzo proszę o rozważenie możliwości zorganizowania ogrodzenia, opłotowania dookoła tego boiska.”

Radny A. Sobczyk – „zapoznałem się wstępnie z budżetem, chciałem tutaj nawiązać do swoich interpelacji z minionej kadencji, chodzi o światła przy ulicy Piaskowej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 8. Uważam, że to jest bardzo ważny temat. Teraz mamy serię potrąceń, zaczął się okres zimowy, mamy szkołę do której uczęszcza ponad tysiąc dzieci. Mamy trzy lub cztery przejścia, naprawdę jedno mogłoby być zrobione w ten sposób, aby dziecko samo mogło to światło zielone włączyć i bezpiecznie przejść na drugą stronę. Ostatnio,
gdy do tego tematu nawiązywałem, wiem, że Pan Burmistrz zwracał się
do Komendy Powiatowej Policji w Policach o opinię na temat takiej inwestycji
i jej zasadności, nie otrzymałem do końca minionej kadencji odpowiedzi. Chętnie się z nią zapoznam i bardzo bym prosił o ile taka została wystosowana przez Komendę, aby udostępnić mi ją także. Prosiłbym mimo wszystko
o jeszcze te prace nad budżetem, jak mówił Pan Przewodniczący, dwa tygodnie będą trwać. Uważam, że jest to bardzo zasadna inwestycja, nie chciałbym być złym prorokiem, ale żeby nie było tylko tak, że stanie się coś i nagle się okaże, że w ciągu kilku miesięcy można tą inwestycję przeprowadzić, ale żeby to nie było okupione czyimś życiem.

Jeszcze w temacie takim infrastrukturalnym, chciałem zwrócić uwagę na doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Przybora, to jest ten odcinek, gdzie łączy się Przybora z Piłsudskiego, tam jest bardzo słabo doświetlone to przejście i często samochody z dużą prędkością wjeżdżają z Piłsudskiego w Przybora. Często zdarza się tak, że jest gwałtowne hamowanie, bo po prostu ludzi wchodzących na to przejście nie widać”.

Z-ca Burmistrza J. Pisański odnosząc się do pytania na temat stanowiska Komendy Powiatowej Policji – „po naszym wystąpieniu przedstawiciel komendy odpowiedział nam, że każda inicjatywa podnosząca stopień bezpieczeństwa na drogach, na przejściach dla pieszych jest przez nich witana pozytywnie, akceptowana, czy kwestia doświetleni przejść dla pieszych, czy kwestia lokalizacji świateł. Policjanci są zdania, że każda tego typu inicjatywa jest pozytywna”.

Przewodniczący Rady W. Król – przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych wg. stanu posiadania na dzień wyboru tj. 16 listopada 2014 roku, w dwóch egzemplarzach wraz z zeznaniem podatkowym PIT za 2013 rok. Oświadczenia majątkowe należy składać do Biura Rady w zaklejonej kopercie nie później niż do 31 grudnia 2014 roku. Bardzo proszę o wcześniejsze złożenie, żebym miał możliwość sprawdzenia i ewentualnie jeszcze wniesienia korekty przez Państwa, gdyby były jakieś błędy. Wydaje się to proste, ale wiem z doświadczenia po czterech latach kadencji, było kilkanaście uwag do 20 złożonych oświadczeń.

Następna sesja będzie 22 grudnia 2014 roku, głównym zadaniem sesji będzie uchwalenie budżetu Gminy na 2015 rok. W tej sytuacji apeluję do komisji, żeby po ukonstytuowaniu się przystąpiły do szybkich, ale rzetelnych prac prowadzących do wydania opinii nt. przedłożonych projektów. Doskonałym konsultantem do tego celu będzie Pani radna Elżbieta Jaźwińska.

Szanowni Państwo ostatnia sesja w roku jest zwykle czasem przeprowadzania kwesty przez uczniów Gimnazjum Nr 3, więc proszę, jeżeli mogę mieć taką prośbę, na przygotowanie datków na tę okazję, przychodzi młodzież i kwestują na Potrzeby Domu Dziecka w Polsce.

Pkt – 12 - Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach
i o godzinie 9.50 ogłosił zakończenie II sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

Zofia Pasik Przewodniczący Rady

Witold Król

Powiadom znajomego