Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceUrząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miejski w Policach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


poniedziałek - 8.00 – 16.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 15.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00


Godziny przyjęć Klientów mogą różnić się od ww godzin.

Dokładne godziny w jakich można załatwić w UM konkretną sprawę podawane są na stronach z opisem procedur.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: świadczenie usług inżyniera kontraktu dla inwestycji pn."budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap III/ system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej"

zamówienie na świadczenie usług inżyniera kontraktu dla inwestycji pn."budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap III/ system kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej"

nr sprawy ZWIK/TT/3/17 Zmiana terminu składania i otwarcia ofert w załączniku

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ul. Grzybowa 50; 72-010 Police, w Sekretariacie,

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy Sali Widowiskowej wraz z innymi pomieszczeniami Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Siedleckiej w Policach” wraz z przeniesieniem praw autorskich i pełnieniem nadzoru autorskiego

nr sprawy 529754-N-2018

zamawiający Miejski Ośrodek Kultury, ul. Siedlecka 1a 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka 1a (pokój nr 104)

zamówienie na: budowę dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap I ( odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach-Jasienicy).

zamówienie na budowę dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież - etap I ( odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach-Jasienicy).

nr sprawy TI.7013.3.2018

zamawiający Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój nr 30 (sekretariat)

zamówienie na: Dostawa doposażenia pracowni w postaci pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i programów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”

zamówienie na Dostawa doposażenia pracowni w postaci pomocy dydaktycznych, pomocy naukowych i programów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”

nr sprawy FP.RPO.5.2018

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 30 - sekretariat

zamówienie na: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”

zamówienie na Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”

nr sprawy FP.RPO.3.2018

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, pok. 30

zamówienie na: Dostawa wyposażenia pracowni w postaci mebli i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”

zamówienie na Dostawa wyposażenia pracowni w postaci mebli i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu „Lepszy start – kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police”

nr sprawy FP.RPO.4.2018

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 30

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXIX/377/2018

uchwała nr XXXIX/377/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Miejscowości Tanowo do roku 2022”

uchwała nr: XXXIX/376/2018

uchwała nr XXXIX/376/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Police pn.: „NADBRZEŻNA - KRESOWA”

uchwała nr: XXXIX/375/2018

uchwała nr XXXIX/375/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez żłobek

uchwała nr: XXXIX/374/2018

uchwała nr XXXIX/374/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

uchwała nr: XXXIX/373/2018

uchwała nr XXXIX/373/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Police oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji

uchwała nr: XXXIX/372/2018

uchwała nr XXXIX/372/2018

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie statutu Osiedla nr 4 Dąbrówka w Policach

Zarządzenia

zarządzenie nr: 62/2018

zarządzenie nr 62/2018

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Police

zarządzenie nr: 61/2018

zarządzenie nr 61/2018

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach do protokolarnego przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Przęsocinie, oznaczonej numerem działki 337/4 z obrębu Przęsocin

zarządzenie nr: 60/2018

zarządzenie nr 60/2018

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz wysokości dotacji

zarządzenie nr: 56/2018

zarządzenie nr 56/2018

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2018

zarządzenie nr: 55/2018

zarządzenie nr 55/2018

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2018,a także ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXXIX/368/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2018

zarządzenie nr: 54/2018

zarządzenie nr 54/2018

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police oznaczonej numerem działki 505/3 z obrębu ewidencyjnego Niekłończyca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij