Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Urząd Miejski w Policach


ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police


tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32


e-mail: sekretariat@ug.police.pl


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miejski w Policach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


poniedziałek - 8.00 – 16.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 15.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00


Godziny przyjęć Klientów mogą różnić się od ww godzin.

Dokładne godziny w jakich można załatwić w UM konkretną sprawę podawane są na stronach z opisem procedur.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części.

zamówienie na Usługi kominiarskie w zasobach administrowanych przez ZGKiM w Policach, związane z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych, świadczeniem usług zleconych oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w podziale na części.

nr sprawy TT-2-10490-2017

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Budowa węzła przesiadkowego przy ul.Wyszyńskiego w Policach

zamówienie na Budowa węzła przesiadkowego przy ul.Wyszyńskiego w Policach

nr sprawy TI.7013.4.2016

zamawiający Gmina Police

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police (sekretariat – I piętro, pokój nr 30)

zamówienie na: Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.

zamówienie na Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, w podziale na części.

nr sprawy TT-4787-2016

zamawiający Gmina Police, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, Sekretariat pokój nr 311

zamówienie na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach

zamówienie na Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Policach

nr sprawy OR.271.1.2016 UWAGA: w związku z zapytaniami Wykonawców został zmieniony SIWZ oraz przesunięto termin składania ofert

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, pok. 30 w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r., do godz. 9:00.

zamówienie na: Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn. Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach

zamówienie na Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pn. Przebudowa hali sportowej przy ulicy Siedleckiej w Policach

nr sprawy TI.7013.19.2016-NI

zamawiający Gmina Police

rodzaj przetargu Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert drogą elektroniczną w terminie do dnia 24.10.2016 roku na adres prowadzącego postępowanie wg pkt 1.3 niniejszej SIWZ (ekaraskiewicz@ug.police.pl)

zamówienie na: promocję Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej biorącej udział w rozgrywkach Orlen Ligi w sezonie 2016/2017

zamówienie na promocję Gminy Police na meczach drużyny siatkarskiej biorącej udział w rozgrywkach Orlen Ligi w sezonie 2016/2017

nr sprawy OK.272.11.2016

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach – Kancelaria pok. nr 3c, Police, ul. Stefana Batorego 3

Uchwały Rady

uchwała nr: XXV/249/2016

uchwała nr XXV/249/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów

uchwała nr: XXV/248/2016

uchwała nr XXV/248/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police

uchwała nr: XXV/247/2016

uchwała nr XXV/247/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024

uchwała nr: XXV/246/2016

uchwała nr XXV/246/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017

uchwała nr: XXV/245/2016

uchwała nr XXV/245/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2017 rok

uchwała nr: XXV/244/2016

uchwała nr XXV/244/2016

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2017 rok

Zarządzenia

zarządzenie nr: 29/2017

zarządzenie nr 29/2017

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskają dotacje na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz wysokości dotacji w 2017 r.

zarządzenie nr: 27/2017

zarządzenie nr 27/2017

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Policach

zarządzenie nr: 24/2017

zarządzenie nr 24/2017

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Policach

zarządzenie nr: 25/2017

zarządzenie nr 25/2017

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntu na targowisku gminnym w Policach przy ul. PCK

zarządzenie nr: 21/2017

zarządzenie nr 21/2017

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego

zarządzenie nr: 10/2017

zarządzenie nr 10/2017

wydane przez Burmistrza Polic

z dnia

w sprawie w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2017

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij