W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXII/589/2023
uchwała nr LXII/589/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/588/2023
uchwała nr LXII/588/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/587/2023
uchwała nr LXII/587/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXII/586/2023
uchwała nr LXII/586/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/585/2023
uchwała nr LXI/585/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/584/2023
uchwała nr LXI/584/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Police
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/583/2023
uchwała nr LXI/583/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/582/2023
uchwała nr LXI/582/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/581/2023
uchwała nr LXI/581/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/580/2023
uchwała nr LXI/580/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zmian budżetu Gminy Police na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/579/2023
uchwała nr LXI/579/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/578/2023
uchwała nr LX/578/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/577/2023
uchwała nr LX/577/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Polic wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/576/2023
uchwała nr LX/576/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia tego handlu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/575/2023
uchwała nr LX/575/2023
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Police, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.
uchyla/traci moc XXXII/338/2021,
status uchwały obowiązująca