W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Uchwała nr XXIV/175/2012

Szczegóły
jakiego organu Rady Miejskiej w Policach
z dnia
w sprawie opłaty od posiadania psów
na podstawie art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „f”, art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Police opłatę od posiadania psów. 
§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Police w wysokości 70 zł rocznie od każdego psa. 
§ 3. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Police w wysokości 35 zł rocznie od jednego psa, jeżeli jedynym źródłem utrzymania zobowiązanego i jego małżonka jest emerytura lub renta.
§ 4. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa. 
2. Termin płatności opłaty od posiadania psów w Gminie Police ustala się     do 31 marca, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstał po dniu 17 marca, opłata płatna jest w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 
4. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania. 
 § 5. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał w ciągu roku, opłata ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek zapłaty. 
 § 6. W terminie 14 dni, należy powiadomić organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty. 
§ 7. Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów traci moc z dniem 31.12.2012 r. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.                                                                  
  
Przewodniczący Rady 
  
Witold Król 
w sprawie opłaty od posiadania psów

Załączniki

Powiadom znajomego