W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska
Miejsce pracy Wydział Ochrony Środowiska
Termin składania ofert
Status w trakcie rozstrzygania

BURMISTRZ  POLICE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach

Podinspektor  w Wydziale Ochrony Środowiska

 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1. Przygotowywanie projektów planów  dochodów i wydatków pochodzących ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z rozliczaniem ww. środków, przygotowywanie sprawozdań okresowych,

2. Prowadzenie spraw związanych z budżetem Wydziału Ochrony Środowiska,

3. Sporządzanie sprawozdań GUS i innych instytucji w zakresie prac Wydziału,

4. Prowadzenie prac związanych z programem ochrony środowiska i ochroną powietrza.


2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami oraz pracownikami Urzędu, praca  na pełny etat w wymiarze 8 godzin dziennie – średnio 40 godzin tygodniowo.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w lutym 2016r. nie przekroczył 6%. 

 

3. Wymagania niezbędne:

 

1) 2 letni staż pracy

2) wykształcenie wyższe kierunkowe (ochrona środowiska lub pokrewne),

3) znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów powiązanych, ustawy o samorządzie gminnym

4) znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych

5) znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

6) pełna zdolność do czynności prawnych,

7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) biegła obsługa komputera z oprogramowaniem MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

9) obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane

 

1) 2 letni okres pracy w administracji publicznej

2) umiejętność analizy i syntezy informacji,

3) umiejętność  działania w sytuacjach stresowych,

4) aktywne i samodzielne podejście do rozwiązywania problemów, inicjatywa,

5) dbałość o szczegóły, terminowość i odpowiedzialność,

6) umiejętność pracy w zespole,

7) zdolność i chęć szybkiego uczenia się nowych zagadnień,

8) umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z interesantem,

9) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

5. Wymagane dokumenty:


1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych/Dz.U. z 2014r., poz.1202/.Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do   11.03.2016r.  do godziny 15.00

/liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/. pod adresem :Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor - w Urzędzie Miejskim w Policach  w Wydziale  Ochrony Środowiska”


Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.
** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze
Załączniki

Ogłoszenie docx, 19 kB

Powiadom znajomego