1.Komisja Budżetu i Finansów Gminnych:

1.     Dolak Maciej
2.     Echaust Artur
3.     Jaźwińska Elżbieta
4.     Kowalewski Krystian
5.     Michalak Marcin  - Z-ca Przewodniczącego
6.     Różycki Mariusz
7.     Ufniarz Grzegorz  - Przewodniczący

2.Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii:

1.     Echaust Artur
2.     Gaweł Wiesław - Z-ca Przewodniczącego
3.     Kowalewski Krystian
4.     Michalak Marcin  -Przewodniczący
5.     Pawłowska Grażyna
6.     Rajewski Michał
7.     Rogowski Andrzej
8.     Sobczyk Adam

3.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

1.     Dolak Maciej
2.     Kajkowski Sławomir
3.     Kołacki Zygmunt  - Z-ca Przewodniczącego
4.     Kosiorkiewicz Władysław  - Przewodniczący
5.     Pawłowska Grażyna
6.     Różycki Mariusz
7.     Seweryńczyk Krystyna

4.Komisja Rewizyjna:

1.     Gaweł Wiesław
2.     Kołacki Zygmunt
3.     Kosiorkiewicz Władysław
4.     Olejarnik Halina  - Z-ca Przewodniczącego
5.     Rogowski Andrzej  - Przewodniczący
 
5.Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

1.     Diakun Piotr   - Z-ca Przewodniczącej
2.     Hlek Zofia      - Przewodnicząca
3.     Kajkowski Sławomir
4.     Partyka Andrzej
5.     Seweryńczyk Krystyna
6.     Sobczyk Adam