1. Komisja Budżetu i Finansów Gminnych:

1.     Dolak Maciej
2.     Jaźwińska Elżbieta
3.     Kowalewski Krystian
4.     Michalak Marcin  - Z-ca Przewodniczącego
5.     Różycki Mariusz
6.     Ufniarz Grzegorz  - Przewodniczący

2. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii:

1.     Gaweł Wiesław
2.     Kowalewski Krystian
3.     Michalak Marcin  - Z-ca Przewodniczącego
4.     Partyka Andrzej    - Przewodniczący
5.     Pawłowska Grażyna
6.     Rogowski Andrzej
7.     Sobczyk Adam
8.     Strzelczyk Iwona

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

1.     Dolak Maciej
2.     Kołacki Zygmunt  - Z-ca Przewodniczącego
3.     Kosiorkiewicz Władysław  - Przewodniczący
4.     Pawłowska Grażyna
5.     Różycki Mariusz
6.     Seweryńczyk Krystyna

4. Komisja Rewizyjna:

1.     Gaweł Wiesław
2.     Kołacki Zygmunt
3.     Kosiorkiewicz Władysław
4.     Olejarnik Halina  - Z-ca Przewodniczącego
5.     Rogowski Andrzej  - Przewodniczący
 
5. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

1.     Butryn Mirosława
2.     Diakun Piotr   - Z-ca Przewodniczącej
3.     Hlek Zofia      - Przewodnicząca
4.     Rajewski Michał
5.     Seweryńczyk Krystyna
6.     Sobczyk Adam