KOMISJE  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLICACH (IX kadencji 2024-2029)

 

1. Komisja Budżetu i Finansów Gminnych

1)       Marcin Michalak

2)      Andrzej Smoliński

3)       Karina Mazurkiewicz 

4)       Tomasz Tokarczyk 

5)       Ireneusz Todorski - Przewodniczący

6)      Ewa Ignaczak

7)     Krzysztof Kubistal - Wiceprzewodniczący

 

2. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii

1)       Karina Mazurkiewicz  - Przewodnicząca

2)       Andrzej Rogowski

3)       Tomasz Tokarczyk

4)       Elżbieta Wasikowska

5)       Artur Echaust

6)       Jadwiga Molenda

7)      Magdalena Sosnowska - Wiceprzewodnicząca

8)       Ireneusz Todorski

 

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

1)     Anna Sobańska

2)     Władysław Diakun

3)     Stanisław Łabuz

4)     Elżbieta Wasikowska 

5)     Ewa Ignaczak - Przewodnicząca

6)     Ireneusz Todorski

7)     Małgorzata Siemianowska

8)    Krzysztof Kubistal - Wiceprzewodniczący

9)    Waldemar Bibułek

10)   Andrzej Smoliński

 

4. Komisja Rewizyjna

1)  Krzysztof Kubistal

2)  Małgorzata Siemianowska

3)  Waldemar Bubiłek - Przewodniczący

4)  Grzegorz Ufniarz

5)  Ireneusz Todorski - Wiceprzewodniczący

 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1)  Małgorzata Siemianowska - Wiceprzewodnicząca

2)  Stanisław Łabuz

3)  Waldemar Bubiłek

4)  Krzysztof Kubistal

5)  Marcin Michalak - Przewodniczący

6)  Grzegorz Ufniarz

 

6. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

1)  Andrzej Smoliński - Przewodniczący

2)  Władysław Diakun

3)  Tomasz Tokarczyk

4)  Stanisław Łabuz

5)  Elżbieta Wasikowska

6)  Anna Sobańska - Wiceprzewodnicząca

7)  Karina Mazurkiewicz

8)  Krzysztof Kubistal

9)  Jadwiga Molenda

10) Magdalena Sosnowska