KOMISJE  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLICACH

 

1. Komisja Budżetu i Finansów Gminnych

2. Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

4. Komisja Rewizyjna

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

6. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego