KOMISJE  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLICACH

 

1.Komisja Budżetu i Finansów Gminnych:

 1. Echaust Artur
 2. Kajkowski Sławomir
 3. Kołacki Zygmunt - Przewodniczący
 4. Kowalewski Krystian
 5. Olszewski Kamil
 6. Róg Jadwiga

 

2.Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii:

 

 1. Diakun Piotr - Przewodniczący
 2. Gaweł Wiesław
 3. Hlek Zofia
 4. Kowalewski Krystian
 5. Molenda Jadwiga - Z-ca Przewodniczącego
 6. Olszewski Kamil
 7. Pawłowska Grażyna
 8. Rogowski Andrzej
 9. Róg Jadwiga

 

3.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 

 1. Bednarek Ilona - Z-ca Przewodniczącej
 2. Drzazga Jakub
 3. Ignaczak Ewa - Przewodnicząca
 4. Kajkowski Sławomir
 5. Kołacki Zygmunt
 6. Kosiorkiewicz Władysław
 7. Łabuz Stanisław
 8. Pawłowska Grażyna
 9. Ufniarz Grzegorz

 

4.Komisja Rewizyjna:

 

 1. Drzazga Jakub
 2. Gaweł Wiesław - Przewodniczący
 3. Hlek Zofia - Z-ca Przewodniczącego
 4. Ignaczak Rafał

 

5.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 

 1. Echaust Artur – Z-ca Przewodniczącego
 2. Górecki Mirosław
 3. Ignaczak Ewa
 4. Kosiorkiewicz Władysław – Przewodniczący
 5. Kowalewski Krystian

 

6.Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

 

 1. Bednarek Ilona
 2. Diakun Piotr
 3. Hlek Zofia – Przewodnicząca
 4. Górecki Mirosław
 5. Ignaczak Rafał
 6. Łabuz Stanisław
 7. Molenda Jadwiga - Z-ca Przewodniczącej