KOMISJE  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLICACH

 

1.Komisja Budżetu i Finansów Gminnych:

 1. Echaust Artur
 2. Kajkowski Sławomir
 3. Kołacki Zygmunt - Przewodniczący
 4. Kowalewski Krystian
 5. Olszewski Kamil
 6. Róg Jadwiga
 7. Walczak Damian - Z-ca Przewodniczącego

 

2.Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii:

 

 1. Diakun Piotr - Przewodniczący
 2. Gaweł Wiesław
 3. Kowalewski Krystian
 4. Molenda Jadwiga - Z-ca Przewodniczącego
 5. Olszewski Kamil
 6. Pawłowska Grażyna
 7. Rogowski Andrzej
 8. Róg Jadwiga
 9. Ufniarz Grzegorz

 

3.Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 

 1. Bednarek Ilona - Z-ca Przewodniczącej
 2. Drzazga Jakub
 3. Ignaczak Ewa - Przewodnicząca
 4. Kajkowski Sławomir
 5. Kołacki Zygmunt
 6. Kosiorkiewicz Władysław
 7. Łabuz Stanisław
 8. Pawłowska Grażyna

 

4.Komisja Rewizyjna:

 

 1. Drzazga Jakub
 2. Gaweł Wiesław - Przewodniczący
 3. Hlek Zofia - Z-ca Przewodniczącego
 4. Sobczyk Adam
 5. Walczak Damian

 

5.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 

 1. Echaust Artur – Z-ca Przewodniczącego
 2. Ignaczak Ewa
 3. Kosiorkiewicz Władysław – Przewodniczący
 4. Kowalewski Krystian
 5. Tokarczyk Ryszard

 

6.Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego:

 

 1. Bednarek Ilona
 2. Diakun Piotr
 3. Hlek Zofia – Przewodnicząca
 4. Łabuz Stanisław
 5. Molenda Jadwiga - Z-ca Przewodniczącej
 6. Tokarczyk Ryszard
 7. Sobczyk Adam