Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późń. zm. )  Burmistrz Polic prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach, w których zawarte są informacje o środowisku i jego ochronie. Informacje w posiadaniu, których jest burmistrz mogą być udostępniane na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie i rozporządzeniach w tym zakresie.

Wykaz Informacji o Środowisku

Zgodnie z  art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu     w wodę ( Dz.U. z  2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)  Burmistrz Polic przedstawia informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 Załączniki:

1.pdf
Lista zużyty sprzęt elektroniczny nowy.doc
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia.pdf