Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel (+4891) 317 31 01,
fax (+4891) 317 20 50


NIP: 851-289-52-40
Regon: 812736959
KRS nr 0000223709, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000 zł

Udziałowcy:

  • Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" Spółka Akcyjna - 652.246 udziałów o łącznej wartości 32.612.300,00 zł;
  • Gmina Police - 100 udziałów o łącznej wysokości 5.000 zł;

 

Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Rafał Zieliński - Prezes Zarządu
tel (+4891) 317 31 01, fax (+4891) 317 20 50

Rada Nadzorcza:

  1. Szymon Różański
  2. Cezary Arciszewski
  3. Artur Rzempała
  4. Członek Rady - Barbara Olonko (2)
  5. Członek Rady - Jakub Pisański (2)

(1) Przedstawiciele Z.Ch. "POLICE" S.A.
(2) Przedstawiciele Gminy Police