https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a7b23b8a-0060-11ee-b70f-ae2d9e28ec7bZałączniki:

Treść ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia