Rozpoczynamy VII edycję Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Dlatego też zachęcamy mieszkańców gminy Police, aby wypowiedzieli się na temat regulaminu budżetu obywatelskiego. Od 5 do 19 września 2022 roku będą prowadzone konsultacje społeczne dotyczące procedury przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2023.

Proponujemy przeznaczyć kwotę 1 mln zł na realizację zadań w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego. Kwota ta zostanie podzielona na część miejską – 800 tys. zł oraz część wiejską 200 tys. zł.

Proponujemy, aby w VII edycji każdy mieszkaniec miał możliwość dowolnego rozdzielenia 5 punktów na projekty dopuszczone do głosowania (np. 5 punktów na jedno zadanie, po 1 punkcie na 5 zadań, na jedno zadanie 2 punkty na trzy inne po 1 punkcie itd.).

Oto terminy poszczególnych etapów Polickiego Budżetu Obywatelskiego:

zgłaszanie projektów – 21 listopada - 21 grudnia 2022 roku,
weryfikacja projektów – 22 grudnia 2022 roku – 19 stycznia 2023 roku,
ogłoszenie listy pozytywnie zweryfikowanych projektów – do 20 stycznia 2023 roku,
głosowanie – 1 - 15 lutego 2023 roku,
ogłoszenie listy zadań rekomendowanych do realizacji – najpóźniej do 22 lutego 2023 roku.Wszelkie uwagi dotyczące VII edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego można przesyłać do 19 września br. na adres e-mail bo@police.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Batorego 3 (pok. 23).
Dokumenty dotyczące ogłoszenia konsultacji znajdują się poniżej.Załączniki:

konsultacje społeczne
zarządzenie 246.2022
załacznik do zarządzenia 264.2022
protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Budżetu Obywatelskiego na 2023r.