Przewidywany termin załatwienia petycji  do dnia 8 czerwca 2022 r.Załączniki:

Treść